שאל את הרב

  • הלכה
  • חזרת הש"ץ

עמידה בברכת אתה קדוש

undefined

כולל הלכה בית אל

ט טבת תשע"ד
שאלה
שלום הרב. אני רואה שכולם עומדים בברכת אתה קדוש, אחרי קדושה- עדיין ברגליים צמודות כמו בקדושה, עד שנגמרת הברכה. יש לזה מקור? צריך לעמוד ככה גם אם אני לא מתפלל עכשיו אלא רק שמעתי קדושה ועניתי גם? תודה!
תשובה
שלום וברכה. כתב מרן בשו"ע סימן קכ"ה ס"ב וז"ל: "טוב לכוון רגליו בשעה שאומר קדושה עם שליח ציבור". ובאליה רבה סצ"ה סק"ז ובערוך השולחן סצ"ה סק"ה כתבו "ונכון לעמוד כך עד אחר ברכת האל הקדוש", וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ג סט"ו אות ו' וכך נהג הרה"ג שלמה זלמן אוירעבך זצ"ל (הליכות שלמה תפילה פ"ח דבר הלכה אות ס'). ובילקוט יוסף סקכ"ה ס"ה כתב "וטוב להחמיר לעמוד כך עד שהשליח ציבור יסיים ברכת האל הקדוש" לכן כיוון שמעיקר הדין הקדושה מסתיימת בסוף הפסוק האחרון שהוא ימלוך ה' לעולם וכו' - לשבת ודאי שאסור ואם הכרחי יוכל ללכת וטוב להחמיר לעמוד עד סוף ברכת האל הקדוש. ברכה והצלחה הרב אוריאל מועטי כולל הלכה ישיבת בית אל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il