שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

חובת ועד בית

undefined

הרב יהודה אודסר

א שבט תשע"ד
שאלה
בבנין שלנו יש אשה אלמנה, בודדה, אשה קשה, שאינה משלמת דמי ועד הבית, למרות שלא מדובר באשה שאין לה היכולת לשלם. בסופת שלג האחרונה התברר שיש נזילת מים מהגג לתוך החדר שינה שלה. השאלה היא: האם ועד הבית חייב לטפל בתיקון, למרות שאין בקופה כעת מספיק כסף לשלם עבור כל התיקון ונצטרך לבקשת גם השתתפות הדיירים?
תשובה
דיירים בבנין משותף נחשבים כשותפים בחצר וכל מה שמוגדר כנכס משותף נכלל בשותפות החצר הנ"ל ובכלל זה קירות חיצוניים וגג. עצם קניית הדירה היא המשתפת את השותפים ואין צורך בשום הסכמה נוספת או קניין כל שהוא. בנוסף -על קוני הדירות חלים התנאים והחוקים המקובלים במדינה וכיום מקובל לקבל את האגודה לתרבות הדיור וכלליה כתנאים מחייבים. (אלא אם כן פרשו אחרת במעמד הקניה ). ועד הבית מוגדר במדינת ישראל כ"נציג השותפים" ומכח זה הוא יכול לגבות את התשלום להחזקת הנכס המשותף, הן בתחזוק הבינוי והן בהוצאות השוטפות כנקיון וחשמל, ואף לכפות על גביה זו, כדברי המשנה במסכת בבא בתרא דף ז עמוד ב' ובשולחן ערוך חושן המשפט סימן קס"א סעיף א'. לאור זה נראה שניתן להגיד לדיירת שאינה משלמת (כחלק מהכפיה לתשלום ) את הסיכום הבא: "אנחנו, שאר הדיירים שבבנין, מוכנים לשלם את סכום ההפרש מעלות התיקון לאחר קיזוז כל החוב שלך לוועד הבית" כך שללא הסדרת כל חובה לוועד הבית אין חובה להוציא כסף נוסף מהדיירים האחרים לטובת תיקון הנזילה. לדוג'. אם התיקון עולה 5000ש"ח והחוב שלה לוועד הבית הוא 3000ש"ח, אזי שאר הדיירים ישלמו במשותף 2000ש"ח לטובת תיקון הנזילה הנ"ל וזאת לאחר שהיא תשלם ותסדיר את חובה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il