שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות בישול כלליות

מכסה סיר החמין בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ח אדר א' תשע"ד
שאלה
שלום לרב : בחמין שבושל כל צורכו מבעוד יום - מותר לפתוח את מכסה להוציא ממנו אוכל לצלחת ולהחזיר את המכסה חזרה? תודה
תשובה
לספרדים-מותר. לאשכנזים-אסור, אלא יש לקחת אוכל רק לאחר שהסיר הורד מן הפלטה. אם בחמין ישנן עצמות שעדיין לא נתרככו כל צרכן – דעת הרב אויערבך שגם לספרדים אסור להוציא אוכל מן הסיר העומד על הפלטה. וכן אסור לכסות שוב את הסיר. הרחבה: א) איסור מגיס בקדירה המבושלת כל צרכה. לדעת הרמב"ן והרשב"א אין איסור הגסה בקדירה המבושלת כל צרכה. וכן פסק השו"ע (סימן שיח סעיף יח). על כן מותר לספרדים לקחת חמין המבושל כל צרכו אפילו הוא עומד על האש. אמנם דעת הכל-בו שיש איסור מגיס גם בקדירה המבושלת כל צרכה, והביא דבריו המשנה ברורה (שם, סעיף קטן קיג). וכן נוהגים האשכנזים. על כן, לבני אשכנז ישנו איסור לקחת חמין מתוך הסיר העומד על הפלטה גם אם החמין מבושל, אלא יש להוציא את החמין רק לאחר שהסיר הורד מהפלטה. אם לאחר מכן רוצים להחזיר את הסיר לפלטה– יש להקפיד על שני תנאים: 1) שיוריד את הסיר על דעת להחזירו. 2) גם כאשר מניח את הסיר על השיש – ידו תמשיך לאחוז בידית הסיר. [כמבואר בסימן רנג, סעיף ב. ובשמירת שבת כהלכתה (פרק א' הערה ס) מבאר בשם הגרש"ז אויערבך שכל עוד מניח את הסיר על שיש ולא על קרקע – אין צורך ממש לאחוז את הסיר בידיו כל העת, אלא ניתן להסתפק בכך שהוא ממשיך לאחוז בידית הסיר המונח על השיש. כל זה בהנחה שמודבר בפלטה, אך אם מדובר בסיר העומד על אש גלויה – אין היתר להחזירו אף אם דעתו היתה להחזיר וידו אוחזת בסיר]. ב) חמין שהעצמות שבו לא רכות דים. בשאלה מתואר שהחמין מבושל כל צרכו. אך יש לדעת שפעמים רבות העצמות שבתוך החמין אינם רכות דים, ואזי לדעת הגרש"ז אויערבך התבשיל א י נ ו מוגדר כמבושל כל צרכו (מנחת שלמה, חלק א סימן ו). לפי זה, אם העצמות עדיין לא נתרככו הרי שיש לכך כמה השלכות לחומרא: 1. אסור לסגור את מכסה הסיר, וודאי שאם הסיר הורד מהפלטה-אין היתר להחזירו בשום אופן. 2. גם לספרדים אסור להוציא מאכל מהסיר כל עוד הוא עומד על האש. הרב עודד מילר כולל הלכה ישיבת בית אל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il