שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

גמרא בבא מציעא דף לג ע"ב

undefined

הרב חיים שרייבר

י"א ניסן תשע"ד
שאלה
בגמרא בבא מציעא דף לג ע"ב מוכיחה הגמ’ מדוע יש צורך גם בכלים וגם בבהמה אך אני מנסה להבין את לשון הגמ’ "...בהמה הוא דמקני ליה...כלים הוה אמינא... וזה נשמע מוזר- הגמ’ כאילו אומרת (לפי הבנתי) מדוע צריך בהמה? כי אם היינו כותבים רק בהמה היינו חושבים ש..... וזה אמור להיות הפוך מדוע צריך כלים? כי אם היינו אומרים רק בהמה היינו חושבים ש...??? תודה רבה
תשובה
שלום אכן הגמרא עושה צריכותא בין שתי הדוגמאות שנכתבו במשנה - בהמה וכלים. צד א' - אם במשנה היתה דוגמא של בהמה בלב,ד היתה הוה אמינא [=היינו אומרים] שדוקא בבהמה מקנה הבעלים לשומר את הכפל "משום דנפיש טירחה לעיולה ולאפוקה"[=שמרובה הטרחה בטיפול בבהמה, להכניסה ולהוציאה] אבל כלים דלא נפיש טירחייהו [=שלא מרובה טרחם]" יתכן והבעלים לא מקנה לשומר את הכפל, לכן יש צורך לכתוב במשנה את הדוגמא של כלים. צד ב' - אם במשנה היתה דוגמא של כלים בלבד, הוה אמינא שדוקא בכלים מקנה הבעלים לשומר את הכפל "משום דלא נפיש כפלייהו [שלא מרובה כפל שלהם. רש"י: שאין באין לידי ארבעה וחמשה שאינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד], אבל בנתינת בהמה לשמור, שכאשר הגנב טובח או מוכר אותה עליו לשלם תשלומי ד' וה', שזהו סכום רב - יתכן והבעלים לא מקנה לשומר את הכפל, לכן יש צורך במשנה גם בדוגמא של בהמה. פסח כשר ושמח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il