שאל את הרב

  • הלכה
  • לא ילבש

הסרת שיער הגוף לגברים

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב אלול תשע"ד
שאלה
שאלות רבות נשאלו באתר בנושא זה אך לא ראיתי התייחסות מפורשת לעניין הבא: האם בשיער הערווה ובית השחי מותר לספר ולא לגלח? הרי השו"ע אומר שמה שאסור זה "במספריים כעין תער", משמע שאם זה לא בתער, דהיינו לא צמוד לבשר אלא משאירים כמה מילימטרים אז מותר. מה דעת כבודו? תודה
תשובה
לשואל, שלום! אכן מותר לגזוז את השיער בבית השחי ובית הערווה ולהשאיר שיער ניכר באורך מילימטר או שניים, אפילו אם זה נעשה לשם יופי. בשאר חלקי הגוף מותר לגלח לגמרי במכונת גילוח, אך לא בתער. הרחבה: ניסוח שאלתך אינו מדויק. בשולחן ערוך (יו"ד סי' קפב ס"א) מפורש שאסור לגבר להסיר לגמרי את שיער בית השחי ואת השיער באזור הערווה אפילו ב"מספרים כעין תער", מאחר שזהו דבר שדרך נשים לעשותו ואינו מקובל אצל גברים. במספריים שאינם כעין תער - מותר (אע"פ שיש מהראשונים שהחמירו, וראה בהרחבה בספר 'קדושת ישראל' לרב איתמר מחפוד, פרק ו סעיף ד). "מספרים כעין תער" פירושו שלא נשארו שערות ניכרות (למשל, במכונת גילוח), וכלשון הש"ך (יו"ד סי' קפא סק"ב): "שגוזז במספרים סמוך לבשר כעין תער", ואם משאירים שערות ניכרות הרי זה מותר ואינו נחשב "כעין תער". מהרמב"ם (הל' נזירות פ"ו ה"א) נראה שהחמיר יותר, שכל שערה שלא ניתן לקפל אותה ("כדי לכוף ראשן לעיקרן") היא "כעין תער", ומקובל לאמוד זאת בחצי ס"מ. אך הדעה המקובלת (כגון בתוס' בנזיר מ ע"א ד"ה ובתער) היא שגם שערה קצרה יותר שלא ניתן לקפל אותה איננה "כעין תער" אם היא ניכרת. בשאר חלקי הגוף מלבד אלו, מותר לקצץ לגמרי אבל לא בתער אלא ב"מספריים כעין תער", כגון מכונת גילוח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il