שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

דיני מוקצה - סמארטפון ופלאפון

undefined

הרב עזריה אריאל

ל תשרי תשע"ה
שאלה
כבוד הרב שלום רב, האם פלאפון הוא מוקצה מחמת חסרון כיס ? והאם שעון יוקרתי שאינו על היד, האם הוא מוקצה מחמת חסרון כיס ? או כלי שמלאכתו להיתר ? תודה מראש.
תשובה
לשואל, שלום! מסתבר שטלפון נייד לסוגיו השונים הוא כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו. "מוקצה מחמת חסרון כיס" הוא חפץ שקובעים לו מקום מסוים ומתייחסים אליו בזהירות ונמנעים מלטלטלו שלא לצורך מחשש שיינזק (משנ"ב סי' שח סק"ב). מאחר שמקובל להשתמש במכשירים הניידים באופן חופשי (למשל, לזרוק אותם על מיטה), קשה לומר שהם מוקצים מחמת חסרון כיס. מאידך, שמעתי שיש הסוברים שזהו כלי שלמלאכתו (גם) להיתר, מפני שניתן גם להשתמש בו כשעון (באלו שהשעה נראית בהם על הצג ללא צורך בלחיצה). לענ"ד זהו בדרך כלל שימוש זניח ועדיין הטלפון הוא כלי שמלאכתו לאיסור. כך פסק גם בשמירת שבת כהלכתה (מהדו' תש"ע פכ"ח סל"ד) וידוע לי שכך דעת הג"ר זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, אך יש פוסקים המחמירים יותר להחשיבו כמוקצה מחמת חסרון כיס או מקילים להחשיבו כמלאכתו לאיסור והיתר. אגב, בשש"כ שם התיר לטלטל את הפלאפון כאשר הצלצול שלו מפריע, וכנראה החשיב זאת לצורך מקומו. לגבי שעון יוקרתי שאינו על היד, לא הבנתי את כוונתך. אם באופן קבוע הוא לא על היד והוא משמש כעין קישוט על מדף נראה שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס, ואם בדרך כלל הוא על היד ורק כעת אינו על היד זהו כלי שמלאכתו להיתר, כמו כל תכשיט יקר. אדרבה, בשעון כזה יש קולא מסוימת בהשוואה לשעון רגיל, שאם אתה רגיל להשאירו על היד כקישוט אפילו כשהוא לא פועל - הוא לא מוקצה אפילו כשהוא לא פועל (שש"כ פכ"ח ס"כ).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il