שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

הדמויות בתנ"ך

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ז מרחשון תשע"ה
שאלה
שלום הרב! רציתי לדעת האם יש להתייחס לדמויות בתנ"ך רק בתור אידיאות, או שהם גם היו בשר ודם? מה לגבי אדם הראשון?
תשובה
לשואל שלום, המחשבה כי דמויות שונות בתנ"ך אינן אלא משל ומליצה, יש בה משום כפירה בתורת משה. שווה בנפשך, שנעלה על הדעת לומר כי אדם הראשון לא היה ולא נברא, ומה נאמר לגבי צאצאיו וצאצאי צאצאיו, ומה נאמר לגבי מנין שנותיו, וממילא לגבי מנין השנים עד אברהם אבינו ועד בכלל, וכי הכול הכול לא היה ולא נברא?! יחד עם זאת מוצאים אנו במסכת בבא בתרא (טו ע"א) דעת יחיד הסוברת ביחס לאיוב שלא היה ולא נברא אלא משל היה, והגמרא דוחה דעה זו. דעה זו נמנית בין דעות שונות לגבי זמנו של איוב, וכיון שישנה דעה כזו שנאמרה על ידי גדול שבגדולים מדור התנאים, מותר לנו לחשוב שאכן איוב משל היה, ואכן כך נקט הרמב"ם (מורה נבוכים ג, כב), אך ברור הוא שמי שמעלה על דעתו שבכוחו להתעטף באיצטלא של תנא ולהחליט על דמות תנ"כית כלשהי שאיננה אלא משל, סופו שיגיע לכפירה בכל התורה. אחתום בדברי המליצה החריפים שכתב הרשב"א בתשובה (שו"ת הרשב"א חלק א סימן תיד) אודות אנשי הפילוסופיה שחיו בתקופתו והתייחסו לאישים בתנ"ך כאילו משל היו, וזו לשונו: "...מקצתם לא הניחו מקרא שלא הפכוהו ויאמרו הלא ממשל משלים הוא. ועשה לנו אברהם ושרה חומר וצורה. ועקרו כל הגבולות לפרש שנים עשר בני יעקב י"ב המזלות ועמלק יצר הרע, ולוט השכל ואשתו החומר, והוא שנאמר עליה שהיתה נציב מלח. ודעת אנשים אלו מהשם ומעבודתו נגרע וחוזרים לסורם הרע. כי לא שמענו רק רע האנשים האלה תיפח רוחם ותאכלם אש לא נפח וצורם לבלות שאול כי אין די בזכות אבות לגאול". תודתי למו"ר הרב איתן שנדורפי שליט"א שהראה לי דבריו החריפים של הרשב"א! בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il