שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • זוגיות

יש מצווה ליישב את הארץ?

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ד מרחשון תשס"ה
שאלה
הערה למאמר של הרב אליעזר מלמד בנושא: "פסק ההלכה בעניין סירוב פקודה": בפסק ההלכה הרב הרב כותב: "כי אתם עוברים את הירדן לבא לרשת את הארץ אשר ה' אלהיכם נותן לכם, וירשתם את הארץ וישבתם בה". וכפי שכתב הרמב"ן בהוספות למצוות עשה ד', שמצווה זו קיימת בכל הזמנים. וכן נפסק בשולחן ערוך חלק אבן העזר סימן ע"ה. בשו"ע חלק אבן העזר סימן ע"ה לא כתוב את ההלכה הנ"ל אלא הלכה אחרת שקשורה לארץ ישראל אבל עוסקת בנושא אחר ממצוות ישוב הארץ.
תשובה
העולה משו"ע אה"ע, שמצוות ישוב הארץ קיימת בכל הזמנים, כדעת הרמב"ן, ועל כן גם בעת הגלות יכול אדם לכוף את בן זוגו לעלות לארץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il