שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

עד מתי אפשר להתפלל ערבית?

undefined

הרב חיים שרייבר

ה אדר תשע"ה
שאלה
עד מתי אפשר להתפלל ערבית? לפי ההיגיון זה עד חצות אם כן אז איך כתוב משנה מפורשת בברכות פרק רביעי שתפילת הערב אין לה קבע, ואמרנו בגמ' האם זה שיכול להתפלל כל הלילה אם כן למה כתבו אין לה קבע אלא להגיד שערבית רשות ותוס’ אומרים שאם יש מצווה עוברת היא דוחה את ערבית, אבל האם תפילת ערבית אפשר להתפלל כל הלילה?
תשובה
שלום סוף זמן קריאת שמע של ערבית לכתחילה יש לומר את קריאת שמע של ערבית עד חצות הלילה. בדיעבד ניתן לקרוא עד זמן שעלה עמוד השחר. אם היה אנוס ולא הספיק לקרוא עד שעלה עמוד השחר יכול לקרוא עד זמן נץ החמה. הרחבה מהתורה זמן קריאת שמע של ערבית נמשך כל הלילה, שנאמר "בשכבך", וכל הלילה הוא הזמן שאנשים רגילים לשכב על מיטתם. אבל חכמים עשו סייג לדבר, וקבעו את זמנה עד חצות הלילה, כדי שלא ידחה אדם את קריאת שמע. מכל מקום בדיעבד, אם עבר ולא קרא עד חצות הלילה, יקראנה עם ברכותיה עד 'עמוד-השחר', מפני שמהתורה זמנה כל הלילה[8]. (שו"ע סי' רל"ה סע' ג') מי שנאנס ולא קרא את שמע עד 'עמוד-השחר', יכול לקוראה עד 'הנץ-החמה'. וכשהוא קורא את שמע אחר 'עמוד-השחר', יקראנה עם שלוש ברכות, אבל ברכת "השכיבנו" לא יאמר, שהואיל ועלה 'עמוד-השחר' כבר אינו זמן שכיבה. (שו"ע סי' רל"ה סע' ד') חשוב לדעת - המונח 'חצות הלילה' הוא מונח הלכתי ומשתנה מזמן לזמן וממקום למקום לפי התנאים הגיאוגרפיים. חצות הלילה יכול לחול לפני או אחרי 12 בלילה, על כך יש לבדוק בלוחות הזמנים השונים. סוף זמן תפילת ערבית לכתחילה עד חצות ובדיעבד עד שיעלה עמוד השחר. עדיף להתפלל ביחיד לפני חצות מאשר במניין אחר חצות. הרחבה נחלקו האחרונים: לדעת דרך החיים לכתחילה עד חצות, ולפמ"ג לכתחילה כל הלילה, (משנה ברורה סי' ק"ח ס"ק ט"ו). בשו"ת אור לציון (ח"ב סי' ט"ו, אות ט') כתב, שעדיף להתפלל ביחיד לפני חצות מאשר במניין אחר חצות. תפילת ערבית זמנה עד 'עמוד-השחר', מפני שנתקנה ללילה, ואחר 'עמוד-השחר' כבר התחיל היום (משנה ברורה סי' רל"ה ס"ק ל"ד).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il