שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילין בזמנים שונים

תפילין

undefined

הרב יאיר וסרטיל

י"ב אדר תשע"ה
שאלה
מה זאת אמורת "רק להניח" בלי ברכה ?
תשובה
שלום רב, אבקש מחילה שקיצרתי ולא פירטתי וביארתי דברי כראוי. כוונתי הייתה לברכת 'להניח תפילין', כלומר "ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין". ב'על מצות תפלין' כוונתי הייתה: "ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מצוות תפילין". זכות התפילין תאיר לך ותרומם אותך מעלה מעלה, ובפרט בימים אלו בהם נאמר "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" ודרשו חז"ל "ויקר - אלו תפלין". וראיתי דבר נפלא בדדברי השפת אמת (בדבריו בפורים שנת תרמ"ח) וניכרים דברי אמת. השפת אמת הקשה לאור דברי חז"ל מדוע לא נכתב במגילה "ליהודים היתה תורה, יום טוב, מילה ותפלין". ותירץ שהבשורה הגדולה המסופרת במגילה היא שבימים אלו זכו היהודים לראות עד כמה התורה היא אורה ועד כמה התפילין הם יקר. נזכה לשמחת פורים אמיתית ועליונה!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il