שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חול המועד

כיבוס חולצות בחול המועד

undefined

הרב עזריה אריאל

ו ניסן תשע"ה
שאלה
לרב שלום. אדם שרגיל להחליף חולצה כל יום, האם מותר לו בחוה"מ, אם נגמרו לו כל החולצות,לכבס אותם במכונת כביסה? וגם יש סניף להקל שזה גרמא, שהרי שלוחצים על הכפתור, המים נכנסים רק אחרי כמה שניות.
תשובה
לשואל, שלום! לכתחילה בוודאי צריך להכין מלאי מספיק של חולצות לכל החג (אין חובה לקנות במיוחד, אלא להכין את כל המלאי שברשותו). בדיעבד, מקובל להתיר כיבוס לבנים וגרביים וכדומה כשנגמר המלאי, מפני שדרך להחליפם בתדירות גבוהה (שמירת שבת כהלכתה פס"ו סעיף סו). לא ברור האם ניתן להרחיב זאת גם לחולצות או בגדים אחרים למי שרגיל להחליפם יום יום, מפני שאפשר שהקובע בזה איננו ההרגל האישי של האדם אלא המקובל בציבור (עיין שם הערה רסא), וכמדומה שהחלפת חולצות מדי יום ביומו עדיין איננה מנהג רוב הציבור. אמנם, מי שהגיע למצב של תחושת אי נעימות מלבישת הבגד רשאי להקל בדבר (שבט הלוי ח"ח סי' קכד אות ב; ועיין גם בפניני הלכה על חול המועד, פרק יא סעיף ד, בהרחבות). הצירוף שמכונת הכביסה היא "גרמא" אינו נראה. ספק אם זוהי 'גרמא', מאחר שמדובר על מכונה שמתוכננת לפעול כך. והעיקר, שמסתבר שבמלאכת חול המועד אין היתר לעשייה בגרמא (בספרו של בן דודי הרב עזריאל אריאל 'מועדי הארץ' על הלכות חוה"מ בחקלאות, עמ' 17 הערה 39-40, ציין למחלוקת בזה בין פוסקים בדורנו). הרי גם בשבת גרמא הותרה רק בצורך גדול והפסד כספי וכדומה (רמ"א סי' שלד סכ"ב, ועל דעת השו"ע עיין סי' תקיד ס"ג), ובחוה"מ כשיש צורך הגוף או דבר האבד הרי זה מותר גם בלא גרמא. הכיבוס, לעומת זאת, נאסר אע"פ שהוא צורך הגוף, כדי שהציבור יתכונן למועד בכיבוס בגדיו ולא יסתמך על כיבוס במועד, ומטעם זה יש לאסור גם בדרך גרמא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il