שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • דתיים לאומיים וחרדים

למה אנחנו לא הולכים עם כובע וחליפה?

undefined

הרב חגי לרר

י"ד תמוז תשע"ה
שאלה
למה אנחנו לא הולכים בכובע וחליפה כמו בחורי הישיבות החרדים? שמעתי בשם כמה מתלמידי הרצי’’ה זצוק’’ל שאמר לכמה מתלמידיו שיקנו כובע וחליפה וכן ראיתי בתמונות, אז למה לא נוהגים כן גם עכשיו?
תשובה
הלבוש הוא דבר חיצוני. בתורה ובחז"ל אין התייחסות לסגנון הבגדים שאנו צריכים ללבוש. אמנם יש איסור ללבוש בגדים הדומים לבגדי ע"ז של הגויים משום "ובחוקותיהם לא תלכו" אך כל עוד אין כאן חיקוי של הגויים הכל מותר. כמובן יש מוסכמות חברתיות של לבוש שמשתנה לפי הזמן ולפי המקום, מה נקרא לבוש מכובד ומה לא, והבוחר יבחר. הגמרא אומרת שכל תמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה (שבת, קי"ד ע"א), ומכאן לומדים כי על תלמידי חכמים להלך בבגדים נקיים ללא רבב ולהפגין הופעה מכובדת - המכבדת את האדם ואת סביבתו. מאחר שתלמידי חכמים מייצגים את התורה ואת היהדות בקרב רבים וכל בחור ישיבה שואף במידה זו או אחרת להיות "תלמיד חכם", הרי רצוי שלבושם יהיה נקי ומכובד. שמעתי שמסופר כי בשעה שהתלוננו רבני הישוב הישן בפני הרב צבי יהודה על כך שבחורי ישיבת מרכז הרב הולכים בלא 'בגד של תורה' (קרי: חליפות), טען כנגדם כי לא קרא בתורה שיש מצווה ללכת עם חליפה, אולם כן נצטווינו להתעטף בציצית בתפילותינו, ומצוות עשה גדולה היא ללכת עם בגד ארבע כנפות. אמנם היו כאלו שהרב צבי יהודה הורה להם ללכת עם חליפה כיוון שהם הגיעו להוראה ולהרבצת תורה. נקראו רבנים בציבור וכדי לתת כבוד לתורה שבהם, שישמעו דבריהם יש צורך ב"בגדי עבודה". אך כמו שכתבתי בתחילה הלבוש הוא חיצוני. אדם יכול להיות מלא תורה ולהתלבש בצורה מכובדת ופשוטה. וכן להפך. יכול ללבוש חליפה וכובע אך אין מעיינותיו כל הזמן בתורה. לכן בשלב זה עיקר עיסוקינו יהיה להוסיף לימוד ולהוסיף תורה. שהלבוש המכובד יבוא מתוך הפנימיות ולא יהפך לעיקר. הרב חגי לרר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il