שאלות כלליות

דין מזיק בפורים

כולל דיינות פסגות | כ"ד אדר תש"ע