שאלות כלליות

פורים - כפורים

הרב אוריאל טויטו | י"ב אדר תשס"ט