תשעה באב ועשירי באב

צום תשעה באב למניקות חלקית

מכון התורה והארץ | ח אב תשע"ב