בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר משלי
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

משלי פרק ח

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה: (ב) בראש מרמים עלי דרך בית נתיבות נצבה: (ג) ליד שערים לפי קרת מבוא פתחים תרנה: (ד) אליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם: (ה) הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב: (ו) שמעו כי נגידים אדבר ומפתח שפתי מישרים: (ז) כי אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע: (ח) בצדק כל אמרי פי אין בהם נפתל ועקש: (ט) כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת: (י) קחו מוסרי ואל כסף ודעת מחרוץ נבחר: (יא) כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה: (יב) אני חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא: (יג) יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי: (יד) לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה: (טו) בי מלכים ימלכו ורזנים יחקקו צדק: (טז) בי שרים ישרו ונדיבים כל שפטי צדק: (יז) אני אהביה (אהבי) אהב ומשחרי ימצאנני: (יח) עשר וכבוד אתי הון עתק וצדקה: (יט) טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר: (כ) בארח צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט: (כא) להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא: (כב) יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז: (כג) מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ: (כד) באין תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי מים: (כה) בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי: (כו) עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל: (כז) בהכינו שמים שם אני בחקו חוג על פני תהום: (כח) באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום: (כט) בשומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ: (ל) ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת: (לא) משחקת בתבל ארצו ושעשעי את בני אדם: (לב) ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי ישמרו: (לג) שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו: (לד) אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי: (לה) כי מצאי מצאי (מצא) חיים ויפק רצון מיהוה: (לו) וחטאי חמס נפשו כל משנאי אהבו מות:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il