בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • בבא מציעא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רוברט חי בן מרים

בבא מציעא ח' ע"א

"מיגו דזכי לנפשיה"

ההבדל בדין מיגו דזכי לנפשיה בין מקרה שאחד מרים לשנים לבין מקרה ששניהם מרימים בשיטת רש"י ותוס'.

undefined

הרב חיים כץ

ז' אדר תשס"ט
57 דק' צפיה
מקורות:
א. סוגיית הגמ' דף ח.
ב. שם תוד"ה "ושותפין שגנבו".
ג. קצוה"ח סי' קפ"ב סק"א בא"ד קושית השואל מהמשנה פ"ב בקידושין ממעשה בחמש נשים.
ד. דרוש וחידוש רע"א כתו' יא ד"ה "והתוס' שם" בא"ד "ולפי הגירסא שלפנינו".
ה. נתיה"מ סי' ק"ה סק"ג.
ו. מנחות סא: "ת"ר בני ישראל מניפין".
ז. שם רש"י ד"ה "שהתנופה בכהנים".
ח. שם תוד"ה "יכול נחלוק".
ט. שם הגהות הרש"ש בדברי הרש"י הנ"ל.
י. קצוה"ח שמ"ח סק"ג.
יא. סוגיית הגמ' בקידושין מא: "אמר ר"י בן קרחה".
יב. שם מב "ר' יונתן אומר" וכו'.
יג. קצוה"ח שמ"ח סק"ב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il