בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג דב ליאור
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

עם של מנהיגים

נבחרנו להיות לעם הסגולה שמוטלות עליו מטלות אלוקיות חשובות ביותר - להיות אור לגויים, ולהפיץ את אמונת הייחוד בבורא העולם - אמונה שמקפלת בתוכה את היסוד לשאיפה לטוב לצדק ולאהבת המישרים.

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ניסן תשס"ט
2 דק' קריאה
השבת אנו מסיימים את חודש ניסן ונכנסים לחודש אייר, בעבר התרחשו אירועים חשובים ביותר בחודשים אלו, תופעות שהטביעו את רישומן על מהלך ההיסטוריה של עם ישראל. חודש ניסן הוא חודש הגאולה, בו יצאנו מעבדות מצרים ונבחרנו להיות לעם הסגולה שמוטלות עליו מטלות אלוקיות חשובות ביותר - להיות אור לגויים, ולהפיץ את אמונת הייחוד בבורא העולם - אמונה שמקפלת בתוכה את היסוד לשאיפה לטוב לצדק ולאהבת המישרים. מטרה זו טרם הושגה והסיבה היא - שעמנו טרם הפנים לתוכו את גודל השליחות שלמענה נבראנו ובגינה אנו נמצאים בעולם.
לאחר כאלפיים שנות גלות קשה ומרה ביותר, זכינו בחסדי ה' יתברך לשיבת ציון ולהקמת מדינת ישראל בחלק גדול מארצנו. האם עמנו מודע לגודל האירוע ולעומק המשמעות הטמונה בו? התשובה היא לצערנו שרוב בני עמנו אינם מודעים לגודל המהלך - אם מרצון ואם מחוסר הבנה באירועים שמתרחשים סביבנו. הקמת מדינת ישראל היא המשך של תהליך הגאולה שהחל לפני אלפי שנים שלא הגיע עדיין למטרתו הסופית שהיא הקמת מלכות ישראל. מלכות שיש לה מנגנון ממשלתי ועוצמה ריבונית לפרסם קבל עם ועולם כולו: הנה קם עם עתיק עִם תוכן חיים מלא ערכים נצחיים שיש בהם להפיח רוח חיים לעולם כולו.
אנו טרם מילאנו את שליחותינו האלוקית וכתוצאה מכך לא באנו אל המנוחה והנחלה, וגלי השנאה מהעמים הקרובים ותומכיהם מכל קצות תבל לא רק שאינם פוחתים, אלא תופסים תאוצה באופן מעורר דאגה לכל מי שעוקב ומתבונן בהם. אנו לא נשיג שלום וביטחון, כל זמן שלא נהיה נאמנים למגמתנו האלוקית שלמענה אנו נמצאים בעולם, שהיא הרמת קרן כבוד עם ישראל באמונתו, ביושרו ובהנהגה מוסרית גבוהה יותר, עד כדי כך שאומות העולם יוכלו ללמוד ולחקות אותנו. אנו צריכים לפתח שאיפה חד משמעית להידבק בערכי נצח שירוממו את האדם הפרטי וכלל האנושות לגבהים שאף פעם לא הגיעו אליהם.
מדינת ישראל צריכה להיות מדינת העם היהודי בלבד, על כל עומק המשמעות הגלומה במילים אלו. והלוואי שבני עמנו יכירו את גודלם ואת ערכם ואת גודל השליחות שלמענה נבחר הדור הזה למלא את המשימה הקדושה.
אם נזכה לקיים את המשימה האלוקית המוטלת עלינו, אזי וודאי שנזכה גם לראות בישועת ה' על עמו ונחלתו ויתקיימו דברי הנבואה "וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il