בית המדרש

  • מדורים
  • נושאים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

המצב הכלכלי והמשפחה

אדם אמיד המחזיק שני רכבים, אחד לשימושו ואחד לשימוש המשפחה, אם נאלץ למכור את הרכבים, האם הגיוני שבני משפחתו ירכשו עבורו שני רכבים? והלא בני המשפחות התומכות אינן מחזיקות שני רכבים למשפחה, וכיצד אפשר לבקש מהם בקשה כזו?

undefined

הרב אליקים לבנון

יח תמוז תשס"ט
3 דק' קריאה
שאלה:
קרוב משפחה שלנו שהיה אדם אמיד, ירד מנכסיו והוא ומשפחתו מסובכים בחובות גדולים. התכנסנו, בני המשפחה, ועלו דעות שונות כיצד לנהוג ומה לעשות. אנו מתלבטים האם יש לנו אחריות ואם כן, מה גבולותיה. האם נכון לעשות מגבית ציבורית למענם?


תשובה:
מצוה מן התורה: "כי ימוך אחיך והחזקת בו". כלומר, אדם שירד מנכסיו צריך לתמוך בו כדי שלא ימשיך ליפול ויתמוטט לגמרי. במיוחד יש לתמוך בבן משפחה. חכמים מספרים (כתובות נ"ב) שקרובי משפחה של ר' יוחנן התייעצו איתו בקשר לחובתם לשלם תמורת רפואה לאשת אביהם (שלא היתה אמא שלהם). הוא נתן להם עצה כיצד לחסוך בהוצאות, משום שנאמר "ומבשרך אל תתעלם". אף על פי שעצתו זו גרמה הפסד לאותה אשת אביהם. מכאן אנו למדים שיש מצוה מיוחדת לסייע לשארי בשר. במיוחד בתקופה של התמוטטות כלכלית כלל עולמית, זה המעשה הנכון.
אולם, מידת התמיכה ומטרותיה צריכות הבהרה. יש הסבורים שחובת המשפחה היא, להחזיר את היורד מנכסיו למצבו הקודם, עפ"י דברי חכמים: "אפילו סוס לרכב עליו או עבד לרוץ לפניו". כלומר, מי שהיה רגיל לרכב על סוס כאשר עבד רץ לפניו, בכלל מצוות צדקה לדאוג לו גם לצורך זה. אולם, לא לכך מתכוונים חכמים. שהרי בתקופתנו, אדם אמיד המחזיק שני רכבים, אחד לשימושו ואחד לשימוש המשפחה, אם נאלץ למכור את הרכבים, האם הגיוני שבני משפחתו ירכשו עבורו שני רכבים? והלא בני המשפחות התומכות אינן מחזיקות שני רכבים למשפחה, וכיצד אפשר לבקש מהם בקשה כזו? ברור אם כן, שאמירה זו של חכמים מכוונת לקופת צדקה ולא ליחידים, גם לא לקרובי המשפחה. ואף כאן יש לשאול: קופה של צדקה שיש לפניה בקשות לסייע למשפחות לקנות להם לחם וחלב, ובמקביל גם בקשה לרכוש רכב עבור עשיר שירד מנכסיו. האם יעלה על הדעת לרכוש את הרכב ולא לסייע בפת לחם למשפחות רעבות? אם כן, אימתי יש חובה לרכוש "סוס לרכב ועבד לרוץ לפניו"? דין זה עוסק במקרה שיש קופת צדקה עשירה, שרבים תורמים לה ומעטים נזקקים לסיועה. אם הצטבר באותה קופה סכום גדול שאין לו שימוש בעת הזאת, ומופיע אדם שירד מנכסיו, שם מצוה לסייע לו גם ברכישת רכב, משום שזה מוגדר: "די מחסורו אשר יחסר לו". אולם, אתם כמשפחה, חובתכם שונה. משפחה השקועה בחובות גדולים עלולה להגיע למצב שאין לה ממה לרכוש מזון אלמנטרי. כאן מגיעה חובתכם כבני משפחה: עשו אומדן לכמה אותה משפחה זקוקה כל חודש, כדי שיוכלו לרכוש מוצרי מזון. את העלות חלקו בין המשפחות התומכות. עדיף לא לתת למשפחה כסף מזומן מפני שהוא עלול להתבזבז. אפשר לתת להם זכות קניה בסכום זה בחנות, בסופרמרקט או במקום בו הם רגילים לרכוש מוצרי מזון. כך מובטח שהמשפחה לא תסבול חלילה חרפת רעב.
אם משפחתכם איננה רוצה להסתפק בכך, אפשר לעבור לשלב גבוה יותר של תמיכה. אולם, הוא מחייב בדיקה מקיפה ושיתוף פעולה של המשפחה המסתייעת. הבדיקה העיקרית היא לעשות בירור מדוע ירדה המשפחה מנכסיה. אם הדבר נובע מנפילת השוק, אזי יש מקום להגדלת הסיוע, ואולי גם לעריכת מגבית בקרב חברים וידידים. אולם, לעיתים מתברר שהירידה התרחשה בגלל התנהגות לא אחראית בעניני כספים. כמו למשל, הסתבכות בהלוואות בשוק האפור, שכל בר דעת מבין שיש איסור מוחלט להזדקק להלוואות כאלה. או מקרה שהתפרסם לפני זמן מה, כאשר אחד הסתבך בעסקיו, ואחיו נזעק לעזור לו. הוא נתן את כל כספו לאחיו, ועתה שניהם מסובכים ומשוועים לעזרה. חיצונית נראה שהאח המסייע עשה מצוה גדולה, אך באמת זו טעות כלכלית. סיוע בעסקים נופלים הוא ענין מקצועי, ואדם שאין לו הבנה בכך, מוטב שידאג לאחיו לקיום ולא ילוה לו עוד ועוד כספים.
ולעניינכם: אם תרצו, עשו בירור מעמיק: אם המסקנה תהיה שאין כאן הפקרות שהביאה לירידת המשפחה, כאמור, תוכלו להתגייס ולגייס גם אחרים למענם. אולם אם יסתבר שהיתה כאן התנהגות לא אחראית, אין חובתכם כמשפחה אלא לדאוג לקיום המשפחה, שלא יגיעו לפת לחם. אינכם חייבים ביותר מזה וכמובן שאין לערוך מגבית עבורם, אלא למטרת הקיום האלמנטרי. ומהרה יתקיים בנו, "לא יהיה בך אביון".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il