בית המדרש

  • מדורים
  • בימה תורנית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

כיצד נציין את יום העצמאות?

בימים ראשונים היו יוצאי המוני בית-ישראל לרחובה של עיר, ורוקדים ושמחים ביום עצמאותנו. בימים אחרים חידון התנ"ך, מסיבות בישיבות, צעדות לאורך שבילי ארצנו ו"על האש" - מלווים יום זה. בדרך הנכונה לציון יום עצמאותנו, עוסקת הקומה התורנית השבוע.

undefined

רבנים שונים

איי ר תש"ע
2 דק' קריאה
בימים ראשונים היו יוצאי המוני בית-ישראל לרחובה של עיר, ורוקדים ושמחים ביום עצמאותנו. בימים אחרים חידון התנ"ך, מסיבות בישיבות, צעדות לאורך שבילי ארצנו ו"על האש" - מלווים יום זה. בדרך הנכונה לציון יום עצמאותנו, עוסקת הקומה התורנית השבוע.


לצאת אל הטבע!
הרב רא"ם הכהן שליט"א, ראש ישיבת עתניאל ורב היישוב
בבואנו לעסוק בדרך שבה יש לציין את יום העצמאות, עלינו להבין תחילה מה עניינו של יום העצמאות. ביום זה הכריזו על הקמת המדינה והחלה מלחמת השחרור בה תקפו אותנו צבאות ערב, מלחמה שנמשכת למעשה עד ימינו אלה. לפי דברים אלו לכאורה יום העצמאות זהו יום של צער שהרי בו התחילה המלחמה, ומדוע הוא נחגג כיום שמחה?
על כך נשיב מדברי חז"ל, הכותבים כי רק בארץ ישראל כינוס של עם ישראל נקרא קהל. לפני קום המדינה לא הייתה מציאות של אומה אלא של יחידים, וגם המלחמה בכובש הזר הייתה של מחתרות, וביום העצמאות נהיינו מציאות של אומה, בעלת צבא משלה הנלחם באויביה על יחוד ה'.
מכאן כי המרכיב הרוחני של יום העצמאות הוא הביטוי של האומה בכללותה. וכאשר אנו רואים מה האומה עושה ביום זה, אנו נכנסים לקונפליקט, כי האומה יוצאת אל הטבע ומציינת את היום בשפה חילונית.
נראה שהדרך שלנו להתמודד עם הנעשה ביום זה היא כדברי הראי"ה לא לקבול על הרשעה אלא להוסיף צדק, ואם כולם יוצאים אל הטבע - גם מקבלי עול מצוות בשלמות ייצאו אל הטבע, וינהיגו עבודת ה' של יצחק מספירת הגבורה היוצא לשוח בשדה. "אלקים" בגמטריה "הטבע" ובפרשת הבריאה ישנם ל"ב פעמים שם אלוקים שהם ל"ב נתיבות החכמה. על ידי דרך זו נפיח רוחניות בעם כולו ונזכה להערת הרוח של כל האומה כדברי הנביא חגי.
אין לצאת נגד ההתחברות אל הטבע ביום זה, אלא לתת לה מובן רוחני עמוק, בנוסף לביטויים של התפילה ביום זה. וכך בסבלנות ומתוך התקשרות לעם-ישראל נגיע לקבלת עול מלכות שמים של האומה בכללותה.

למצוא את הדרך
הרב אברהם גיסר שליט"א, רב היישוב עופרה
הדרך לציין את יום העצמאות היא משולבת. ראשית יש לציין יום זה בתפילות הודיה מתוך הכרה שזכינו למה שלא זכו דורות רבים של יהודים שציפו לישועה ולמשיח שיבוא בכל רגע, ואנו זכינו לפעמי גאולה של ביטול שעבוד מלכויות וביטול הגלות. קשה לתאר במילים עד כמה המושג הזה מחייב אותנו בהודיה, תפילה ושמחה.
הרי בכל מועד אנו מזכירים את הגלות: "מפני חטאינו גלינו מארצנו", והיום אנו יכולים לומר בפה מלא: 'מפני חטאינו גלינו מארצנו, אך זכינו ונתקבצנו מארבע כנפות הארץ'.
סביב הרגשה זו צריך למצוא את הדרך לציין את היום, מי בטיול, מי בסעודת הודיה, מי בלימוד תורה, של העמקה והבנה מהו שעבוד מלכויות, מי בהזמנה לציון הקמת התיישבות חדשה בחולות חלוצה, לאחר שתושביה עברו סיבוך מיותר של עקירה - יש החוגגים יום זה בבניין ישובים חדשים.
הדרכים מגוונות, וכל אחד חייב למצוא את הדרך שלו להודות לה' על יום מיוחד זה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il