בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • מכות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אודט אוריידא בת תורקיה

הדף היומי הקצר

מכות - דף י"ב

שיעור דף יומי בקיצור

undefined

הרב אורי בריליאנט

ד' תמוז
2 דק' קריאה 19 דק' האזנה
(מכות יא: במשנה - יב: במשנה)
חלק ראשון - יציאה במות הכה"ג
א. נשאר עד שמת הכה"ג שהיה בזמן גמר הדין - גם אם התמנה אחרי הרצח (היה צריך להתפלל שיצא זכאי). ואפילו אם הכה"ג מת לפני שגלה - לא גולה.
ב. אם אין כה"ג או שהרג הכה"ג - לא יוצא לעולם.
ג. התברר שהכה"ג חלל - מחלוקת אם "מתה כהונה" ויוצא, או שמעולם לא היה כהן ולא יוצא לעולם (בפשטות כר' אליעזר שעבודתו פסולה למפרע, אך גם גם כר' יהושוע - שאפילו שהתברר שהיה חלל - בדיעבד עבודתו כשירה).

חלק שני - הציווי להישאר בעיר המקלט
א. גם בקבורתו. אביי - גם אם מת לפני שגלה - ייקבר בעיר. אם אכן נקבר בעיר, כשימות הכה"ג - יוציאו אותו. שאר אנשים לא נקברים בעיר המקלט.
ב. לא יוצא אפילו אם זקוקים לו כיואב ב"צ. יואב נאחז בקרנות המזבח אך לא עמד בתנאים ולכן לא עזר לו.

חלק שלישי - הדין אם יוצא מעיר המקלט
א. אם יצא - רי"ס הג' - לגואל הדם - מצווה, לשאר - רשות. ר"ע - לגואל - מותר, לשאר - איסור מיתה.
ב. האם מותר להורגו לפני המשפט - ר"א (ורב) - אסור, רי"ס הג' ור"ע - מותר.
ג. יצא מעיר המקלט בטעות - מחלוקת ברייתות האם יכול להורגו (ואביי - לא הורגו).
ד. האם בן הורג אביו כגואל דם - לא (אפילו לרי"ס הג' שזה מצווה).

חלק רביעי - תחום עיר המקלט
א. גם בתחום (התחום מגן, אך אסור לו לגור שם, אפילו במחילות).
ב. אם נמצא ליד עץ שהגזע בצד אחד והענפים בצד השני - האם הולכים לפי האדם או הנוף (או הגזע)?
A. קושיא: במשנה - לפי הנוף, ברייתא במע"ש לגבי מע"ש - לפי האדם.
תירוץ 1 - חילוק בין התחומים. דחיית התירוץ - במשנה במעשרות גם לגבי מע"ש הולכים לפי הנוף.
תירוץ 2 - רב כהנא:משנתנו והמשנה במעשרות - ר"י, והמשנה במע"ש - רבנן.
B. קשה - ר"י הולך לפי הנוף בשני הצדדים - רק לחומרא (וזה ייכן במע"ש אך לא בעיר מקלט).
תירוץ 1 - רבא - אם הנוף בחוץ והרוצח בפנים - אכן מחמיר על גואל הדם ואסור להורגו, אך מותר לו להיכנס ולטפס על הגזע (לעניין זה - הגזע הולך אחר הנוף).
תירוץ 2 - רב אשי - ר"י מתלבט בין הנוף לעיקר - ותמיד לחומרא - גם במע"ש וגם בעיר מקלט.

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il