בית המדרש

  • מדורים
  • בונים את הקומה הבאה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

אחריות!

שמירת הטבע, בלשוננו היום: 'איכות הסביבה', נמצאת על-פי תפיסת האדם המאמין ברעיון המרכזי של "אחריות". כי הבורא ציוה על האדם: "תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי"

undefined

הרב יהודה גנוט

אב תש"ע
2 דק' קריאה
שמירת הטבע, בלשוננו היום: 'איכות הסביבה', נמצאת על-פי תפיסת האדם המאמין ברעיון המרכזי של "אחריות". כי הבורא ציוה על האדם: "תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי" (מדרש קהלת).
יסוד זה של "תן דעתך" נמצא בכל מצוה ומצוה. בפרשת משפטים קובעת התורה: "כי יכרה איש בור". היכן נכרה הבור? על-פי הגמרא במסכת בבא קמא מדובר בכריית בור ברשות הרבים, אך אילו כרה אדם בור ברשותו הפרטית וניזוק בה אדם שנכנס ללא רשותו - פטור. ונשאלת השאלה: כיצד נעשה אדם בעל הבור כשהוא כורה בור ברשות הרבים?
רש"י משיב על שאלה זו וכותב כי "בעל הבור" היינו "בעל התקלה". כלומר הכורה אינו מקבל בעלות על הבור אלא על התקלה שיצר. יוצא אם-כן שהתורה מניחה על כתפיו של המזיק "אחריות", אתה הינו בעל התקלה - שמור על מעשיך!
אם נפרוט את המושג 'איכות סביבה' לפרטים, נמצא תחומים רבים: זיהום-אויר ומים, קרינה, שימור מגוון בחי, תחבורה מקיימת וחסכון באנרגיה העוזרים להפחתת גזי חממה ופתרון לבעיית התחממות כדור הארץ.
כל פרט מכל אלו כבר נמצא בחז"ל, זיהום אויר ומים כבר נידון בתלמוד. במסכת בבא בתרא דף נט, דנה הגמרא בנושא היזק מעשן וריח מבית-הכסא, וכן מצינו במשנה תקנות מיוחדות: "מרחיקין את הכבשנות מן העיר", העוסקות ביחסי שכנות, ובשאלות של איכות הסביבה וקביעת דרכי הטיפול במפגעים שונים.
אנו בארגון "חרדים לסביבה" גילנו "חור שחור" בנושא בציבור החרדי בפרט. בייחוד בדור האחרון לא ניתן דגש לנושא של חשיבה והתחשבות בסביבה, והדבר גרם לציבור החרדי לזלזל בנושא זה ולהעבירו לסוף התור בחיי היומיום.
אולם לשמחתנו המציאות משתנה ולאחר שלוש שנות פעילות, פונים כבר עשרות רבות של תושבים חרדים מרחבי הארץ לטיפול במפגעי סביבה שעד היום ישבו בפתח ביתם ולא נעשה בהם דבר. אנו מפעילים גם "קליניקה ירוקה" שמאוישת ב-25 סטודנטים למשפטים בקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו, הפותרים בעיות סביבה בפן המשפטי, וכן אנו מתחילים בכניסה לחינוך סביבתי בבתי החינוך החרדיים.
אך ביסוד הדברים עומדת "האחריות" וה"תן דעתך", אחר-כך כבר העבודה קלה יותר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il