בית המדרש

  • מדורים
  • סיפורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אפרת בת נעמי

מלך זקן וכסיל

האברך פרץ בבכי ולמרות רעבונו סירב לשמוע לטענת חברו שבגלל פיקוח נפש הוא מוכרח לאכול.

undefined

עודד מזרחי

תשע"א
3 דק' קריאה
פעם נכנס רבי חיים הלברשטם, הרבי מצאנז, לבית אחד ומצא בו יהודים זקנים משחקים בקלפים. כשראו את הצדיק נבהלו. הוא הרגיעם והחל לספר להם סיפור.
בעיר אחת התגורר אברך ירא שמיים. הוא עמל בתורה, פרש מהבלי העולם ולא שח שיחת חולין. כשראה זאת היצר הרע ניסה לפתותו ולא היה יכול לו.
יום אחד הגיע השטן לעירו של האברך מחופש כחסיד למדן, נכנס לבית המדרש והחל ללמוד גמרא. למחרת ניגש הלמדן אל האברך לשוחח עמו בתורה והוכיח בקיאות וחריפות עצומים עד שהאברך התחבר עמו. הם החלו לשוחח בענייני עבודת ה'. הלמדן שאל אם הוא נוסע לאיזה צדיק והאברך ענה שלא. תמה הלמדן:
"איך אפשר לעבוד את ה' באמת ללא רבי?! האם לא שמעת על המגיד ממזריטש?!"
"חושש אני לביטול תורה בדרך", אמר האברך.
"אתלווה אליך ונלמד יחדיו", הבטיח הלמדן.
ביום ראשון יצאו השניים לדרכם. כאשר ביקשו לנוח מעמל הדרך, לא מצאו יישוב יהודי והמשיכו הלאה. שקעה השמש, כוחם תשש והם הגיעו לביתו של גוי. הלה אמר להם שהוא מוכן לאכסנם, בתנאי שלא יקיימו את מנהגי היהודים מפני שאינו סובלם. האברך היה רעב וצמא, אבל לא ביקש דבר מהגוי. הוא סירב לשכב במיטה מחשש שלא יהיו לו מים לנטילת ידיים בבוקר.
כשגברה עייפותו קרא קריאת שמע ונפל לשינה. כשהתעורר למחרת בצהרי היום ונוכח לדעת כי החמיץ תיקון חצות, לימוד לפני שחרית וקריאת שמע בזמנה ואין לו מים לנטילה, קונן על מצבו.
השניים עזבו את המקום בכוונה להגיע ליישוב יהודי. גם הפעם לא הצליחו. כוחם אזל ולפנות ערב הגיעו לאחד הכפרים. הם הגיעו לביתו של גוי שאמר להם:
"אתן לכם לחם בתנאי שלא תיטלו ידיים כי איני יכול לשאת את מנהגי היהודים".
אמר האברך לחברו בבכי: "מוכן אני למות ברעב ולא לאכול בלי נטילת ידיים!"
הלה הסביר לו שפיקוח נפש דוחה מצווה דאורייתא, קל וחומר נטילת ידיים שהיא מדרבנן. האברך הסכים לבסוף לאכול ללא נטילת ידיים.
כשגמרו לאכול שכבו לנוח. האברך נרדם מיד ושוב התעורר למחרת בצהריים והיה בצער.
גם ביום השלישי לא מצאו בית יהודי. ככלות כוחם הגיעו בלילה לכפר וביקשו להיכנס לביתו של גוי כדי לאכול דבר מה. הגוי אמר להם שיש בביתו רק בשר חזיר.
האברך פרץ בבכי ולמרות רעבונו סירב לשמוע לטענת חברו שבגלל פיקוח נפש הוא מוכרח לאכול. בגבור הטענות והרעב התפתה האברך ואכל את בשר החזיר. לאחר האוכל נרדם במיטת הגוי.
כשקם למחרת מצא האברך את עצמו שוכב בשדה בלי חברו. אז הבין שהשטן התחפש ללמדן. הוא החל לעשות חשבון נפש כמה עבירות עבר בימים האחרונים, שיחזר איך נפל מרום המעלות לשאול תחתיות והחל לבכות. אז גמר בלבו לחזור בתשובה שלמה כפי שיציע לו אחד הצדיקים.
בהמשך דרכו הגיע למזריטש, נכנס לבית המדרש, נטל את ידיו והודה לה' על שהנחה אותו להגיע למקום יהודי. לאחר מכן הלך לטבול במקווה, חזר לבית המדרש והתפלל בלב נשבר. הוא הלך לבית המגיד. כשראה אותו הרבי צעק: "רשע, צא מביתי!"
האברך פרץ בבכי וביקש מהמגיד שינחהו בדרך אמת. הרבי ראה שהוא מתחרט באמת ונתן לו דרך תשובה. האברך חזר לביתו, קיים כל מה שציווהו המגיד עד שזכה להיפטר מהעולם מתוך תשובה. כאשר בא לפני בית דין של מעלה פסקו לו גן-עדן במקום שנמצאים בו בעלי תשובה גמורים.
יום אחד, בשעה שיצר הרע טייל בגן-עדן לראות אם לא נמצא שם אחד מה'חבריא' שלו, נתקל לפתע באותו אברך וכאשר ראה שהוא יושב במקום מכובד צעק:
"האם זה עולם האמת?! כמה טרחתי כדי שהוא יעבור הרבה עבירות וכעת הוא יושב במקום מכובד כאילו לא חטא מעולם?!"
הסבירו לו בפמליה של מעלה שהאיש נפטר מתוך תשובה שלמה. היצר הרע מאן לקבל זאת והכריז שהוא מתפטר. כל ההפצרות לחזור בו לא הועילו. בלית ברירה מונה מלאך חדש לתפקיד השטן.
יום אחד פגש השטן המודח את השטן החדש ושאל לשלומו.
"אני מרוצה מעבודתי ומצליח בה מאוד".
"איך יתכן הדבר?!", תמה השטן הזקן, "אתה צעיר ולא ראית כלום מימיך, ואילו אני שימשתי בתפקיד יותר מחמשת אלפי שנה ואף פעם לא הייתי מרוצה. היו לי צרות ללא הפסק. איך אתה מסביר זאת?"
"אתה היית כסיל", אמר היצר הרע החדש, "ולא הבנת את עבודתך. הלכת לצעירים ועבדת קשה עד שהצלחת לפתותם, ואם כבר הצלחת התחרטו וחזרו בתשובה וכל עמלך היה לריק. ואילו אני חכם ממך ומתחבר לזקנים. יותר קל להצליח אצלם, בנוסף לכך שאין להם הרבה זמן לשוב בתשובה..."
סיים הרבי מצאנז באוזני הזקנים: "אצלכם כבר פועל היצר הרע החדש..."
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il