בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • נושאים שונים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אפרת בת נעמי

לשמור על מדינה יהודית

מכתב הרבנים היה מעשה נכון כדי להדוף את ההשתלטות הערבית בערים. מסקנות בעקבות סיור רבני 'דרך אמונה' השבוע בערי הגליל.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשע"א
3 דק' קריאה
א. נוכחתי שיש עובדות המצביעות על מגמה של גופים לאומניים ערבים לחדור לשכונות יהודיות בערים המעורבות, לפגוע במרקם החברתי והאופי היהודי של השכונה ולגרום לתושבים היהודים לצאת מהשכונה. הם עושים זאת בהצעות מפתות של קניה במחירים גבוהים ביותר, וקשה למוכרים לעמוד בפיתוי.

הדרך היעילה והנכונה להדוף את המגמה הזו ולהתגבר על הפיתויים האלו, היתה הקביעה כי יש איסור תורה למכור לנוכרים דירות כאשר מגמתם של הרוכשים היא פגיעה בשכונה היהודית. ועל כן נכון עשו הרבנים שחתמו על מכתב הקובע איסור זה. דומה כי כל רבני ישראל מסכימים לקביעה זו, וכבר כתב כך הרב הרצוג זצ"ל בכתביו.

נראה כי מאחורי הסערה הציבורית סביב מכתב הרבנים מסתתר העימות על דמותה של המדינה. האם מדינת ישראל אמורה להיות מדינת העם היהודי בעלת זהות יהודית, או מדינת כל אזרחיה ללא זהות מוגדרת.

אין ספק כי רוב העם רוצה שמדינת ישראל תהיה מדינת העם היהודי כולו, מדינה בעלת זהות יהודית. בתוך הרוב הגדול השואף לאופיה היהודי של המדינה יש דעות שונות בהגדרת הזהות, אך יש הסכמה כללית שהמדינה צריכה להיות מדינה יהודית של העם היהודי השומרת על ייחודה היהודי, במידה זו או אחרת.

כשם שכל יהודי הנמצא בארצות אחרות מבין שהוא צריך להיות לויאלי למדינה שהוא גר בה ולא לפגוע כל פגיעה בדרכה ובאופיה של המדינה, וכמובן הוא נתבע לא לחתור תחת קיומה, כך אנו תובעים מהנכרים הגרים במדינה להיות לויאליים למדינה היהודית ולדרכה.

למיעוטים יש זכות לחיות את חייהם הפרטיים והחברתיים על פי השקפתם ואמונתם, אך אין להם הזכות לפעול נגד דרכה של המדינה ובוודאי לא לחתור תחת קיומה.

ב. אין סתירה בין דמוקרטיה ובין הכרה בסגולת ישראל. אין סתירה בין דמוקרטיה לבין ההכרזה – אתה בחרתנו מכל העמים. עם ישראל הוא גם העם הנבחר להיות עם ד' והוא גם העניו מכל העמים. תפקידו כתפקיד הלב בגוף, להחיות את כל העמים ברוח של אמונה בד'. אין מקום לקנאה של האיברים זה בזה, גם לא בלב. כל העמים הם מציאות אחת, כגוף אחד בעל איברים שונים. הלב לא יכול להתקיים בלי שאר האיברים ושאר האיברים אינם יכולים להתקיים בלי הלב. כל האיברים זקוקים זה לזה.

כשם שאין להפלות בין שווים כן אין להשוות בין שונים. דבר נכון הוא להעדיף אישה על איש במקצוע שתכונות של אישה נדרשות לו. אין כאן העדפה בשל היותה אישה אלא בשל תכונותיה הנשיות, וכן להיפך: במקצוע שנדרשות לו תכונות של גברים יש לבחור דווקא גברים בשל ההתאמה שלהם למקצוע.

וכך הדבר בין ישראל לעמים. לישראל יש תכונות מיוחדות, סגולה מיוחדת בזה שאור ד' מאיר עליהם. והם בטבעם נוצרו עם תכונה של הכרת ד' אלקים ויכולת לספר תהילתו, "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו". יש להם התכונה להיות מחברים את העולם להקב"ה וזה יסוד קיומו של העולם.

כדי למלא את התפקיד המיוחד של ישראל נדרש עם ישראל להיות בארץ ישראל, שהיא ארץ נבחרת שבה יש סגולה אלוקית ומשוחרר מעול זרים. ואז עם ישראל יוציא את תכונתו האלוקית מהכוח אל הפועל בשלמות ויהיה אור לגויים כדברי ד' בפי הנביאים. ומפני זה מוטל עלינו להדוף כל ניסיון מצד נכרים לעכב את מילוי תפקידנו, שהוא גם לטובתם הם. ועל כן יצא מכתב הרבנים כנגד המגמה הנוכרית לפגוע בהיאחזותם של ישראל בכל מרחבי א"י.

אנו מאמינים באמונה שלמה בגאולה השלמה, ומדינת ישראל תהיה מדינת העם היהודי כולו בכל ארץ ישראל השלמה, וכל העם ישוב בתשובה שלמה. ודרכה של המדינה תהיה על פי התורה והמדינה תהיה לכסא ד' בעולם, ולנגד עינינו מתרחש התהליך האלקי הזה של גאולת ישראל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il