בית המדרש

  • אבידה ומציאה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

עט שנמצא ברחוב

undefined

הרב ניר אביב

איר תשע"א
2 דק' קריאה
בעוברי ברחוב מצאתי עט הרמתיו ולקחתיו עמי. בביתי ראיתי כי על העט יש שם ומספר טלפון, ככל הנראה הכיתוב הוא מזכרת ממישהו שכן המספר המצוין על העט הוא באזור 09 ואילו אני מצאתיו במרכז 03. מה עלי לעשות? אינני יודעת אם השם על העט הוא של המאבד או שהוא קיבל ממישהו ששמו מוזכר על העט. כיצד עלי לנהוג?

תשובה:
שם ומספר טלפון הכתובים על העט הם סימן, ולכן עלייך להתקשר למספר הזה, ולספר שמצאת את העט ולשאול האם זה שייך להם, והאם הם רוצים זאת בחזרה, ולבקש מהם סימנים. אם העט לא שייך להם ואינם יודעים של מי הוא או ששייך להם ואינם רוצים זאת את יכולה לקחת העט לעצמך. אם טוענים שהעט שייך להם והם רוצים אותו בחזרה, עלייך למסור להם את הפרטים הנחוצים כדי שיוכלו להגיע אלייך וליטול את העט ממך ובזה יצאת ידי חובת ההשבה. מן הדין אינך חייבת לטרוח ולהגיע אליהם או לשלוח את העט בדואר.
מקורות וביאורים:
זו לשון השולחן ערוך חו"מ (רס"ב, ג'): "אין המוצא מציאה חייב להכריז, אלא בדבר שיש בו סימן בגופו או שראוי ליתן סימן במקומו או בקשריו או במנינו או במדתו או במשקלו. אבל אם אין בו שום סימן, אפילו במקומו, כגון שניכר שלא הונח שם בכוונה אלא דרך נפילה בא שם, אם הוא דבר שיש לתלות שבעליו הרגישו בו מיד כשנפל ממנו, או מחמת כובדו או מחמת חשיבותו ותמיד היה ממשמש בו ומרגיש כשנופל, הרי הוא של מוצאו, שהרי נתייאש מיד כשידע שנפל, כיון שאין בו סימן ובא לידו בהיתר, כיון שנתייאשו בעליו".
לגבי חובת ההשבה פשוט שמספיק להכריז ועל הבעלים לטרוח לאתר את המוצא, ואפילו גזלן רגיל אינו חייב מן הדין 1 לטרוח לבית הגזלן, ורק מי שגזל ואחר כך נשבע לשקר שלא גזל צריך להוליך את הגזילה עד למקום הנגזל אפילו עד מדי (ב"ק ק"ג ע"א, שו"ע חו"מ שס"ז, א').^ 1.בפירוט נוסף בעניין האם חייב הגזלן להשיב לבית הנגזל או שדי בכך שמודיע לנגזל שיבוא לקחת את הגזילה, עסקנו בפירוט בתשובה ל"א "טעות מוכר" עיין שם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il