בית המדרש

  • אבידה ומציאה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

חנן בן שלומית

השבת אבידה בספר שנשכח

undefined

הרב ניר אביב

איר תשע"א
מצאתי ספר חדש באריזה על אחד המדפים בחדר שלי בפנימיה (בישיבה תיכונית). הספר מלא אבק, אין עליו שם, אפשר למצוא בו סימנים ואלה שהיו לפני בחדר אמרו שהוא שם מספר שנים והם לא יודעים של מי זה. האם ניתן לקחתו בהנחה שהבעלים התייאש מאחר שהספר נמצא שם הרבה שנים?

תשובה:
לפי דבריך הספר נמצא שם כבר מספר שנים, לכן יש להניח שהבעלים ודאי שם לב לחסרונו של הספר והתייאש ממנו. אם כן, מותר לך לקחתו לעצמך.
המקור לדברים הוא המשנה בב"מ (כ"ה ע"ב( "מצא בגל ובכותל ישן הרי אלו שלו, מצא בכותל חדש מחציו ולחוץ, שלו". והגמרא שם מקשה: "אטו ישראל לא מצנעי?" ומתרצת הגמרא: "דשתיך טפי". ורש"י מבאר: העלו חלודה רבה דכולי האי לא שביק להו.
הדברים הובאו להלכה בשו"ע חושן משפט סימן ר"ס "וכותל חדש, דהיינו שידוע שאבותיו של זה שהוא דר שם בנאוהו, ולא יצא מרשותם, מציאה הנמצאת בו מחציו לחוץ הוא של מוצאו, אפילו יש בו סימן, והוא שהעלה חלודה, שודאי נתייאשו בעליו ממנו כיון שארך לו שם הימים".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il