בית המדרש

  • אבידה ומציאה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

שליחות שנשכחה

undefined

הרב ניר אביב

איר תשע"א
2 דק' קריאה
בחופש הגדול הקודם הייתי חניך במחנה קיץ ובסופו זכינו בפרסים. היו לי שני חברים שחזרו לביתם בטרם הסתיים המחנה אשר זכו גם הם בפרסים. אני קיבלתי על עצמי להביא להם את הפרסים שזכו בהם. לצערי, במשך חצי שנה הדבר נשכח ממני, ולפני פסח החזרתי ספר לחבר אחד שהצלחתי להשיג אותו, אך את החבר השני עדיין אינני מצליח להשיג. אינני מצליח לאתר אותו משום שהוא שינה את מספר הפלאפון ויש הרבה אנשים בשם שלו, מה עלי לעשות?

תשובה:
כאשר קבלת על עצמך להביא להם את הפרסים קבלת על עצמך שליחות, וקבלת שליחות כוללת גם אחריות שמירה עד מסירתם. מפרטי השאלה נראה שאתה שומר חינם משום שלא קיבלת שכר על השליחות. מכל מקום, כאשר שליח אינו יכול לעשות שליחותו הוא צריך לחזור אל המשלח. לכן למעשה, עליך להשיב את הפרס למשלח דהיינו להנהלת מחנה הקיץ.
מקורות:
עיין בשו"ע חו"מ סימן קכ"ה סעיף ח', בנוגע למי ששלח שליח לתת דבר מה לפלוני, שפסק שאם מת פלוני שצריך לקבל, על השליח להחזיר למשלח, ומשם נלמד למקרה שלנו בפשטות. זו לשון השו"ע שם: "ראובן שאמר לשמעון: הולך מנה ללוי שאני נותן לו מתנה, והלך שמעון ליתנו ללוי, ומצאו שמת, אם בריא היה הנותן, ומת בחיי מקבל, יתן ליורשי מקבל, דמצוה לקיים דברי המת. ואם מת מקבל בחיי נותן, אף על פי שאחר כך מת הנותן, יחזיר ליורשי משלח".
הסמ"ע והש"ך מבארים שבמתנה הולך לאו כזכי (עיין תוס' גיטין י"ד ע"א ד"ה לא), כלומר נתינת החפץ לשליח שיתנו למקבל אינה פועלת שיזכה בו המקבל מיד כשבא ליד השליח, אלא רק כאשר תגיע המתנה ליד המקבל יזכה בה ולא קודם. ממילא, כל עוד לא קבל המקבל את המתנה מן השליח, כגון שהוא מת קודם שהגיע אליו השליח, החפץ עדיין שייך למשלח. לכן, במקרה שהשליח לא מצא את המקבל יחזיר את החפץ לבעליו דהיינו למשלח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il