בית המדרש

  • עובד ומעביד
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

החלפת תלושי שכר

undefined

הרב ניר אביב

איר תשע"א
2 דק' קריאה
לצורך הגשת בקשה לגוף ציבורי עלי להמציא תלושי שכר מהחודשים האחרונים המעידים על הכנסותיי. באחד התלושים השכר הנקוב גבוה באופן חריג עקב קבלה חד פעמית של סיוע בשכר לימוד בעקבות לימודים אקדמיים. קיים חשש כי אם אציג את התלוש הנ"ל בקשתי תידחה ושלא בצדק, שכן תלוש זה הוא חריג על רקע השכר הריאלי השנתי. האם במצב כזה מותר להחליף ולהביא במקומו תלוש אחר ולהציגו כתלוש של אותו החודש המתבקש (ע"י שינוי שם החודש) או שעלי להציגו למרות הבעייתיות הנ"ל וללכת בתמימות?


תשובה:
משאלתך עולה כי על מנת לקבל הנחה עליך להציג שלושה תלושי משכורת אחרונים, כאשר אחד מהם הוא גבוה ואינו משקף את השכר האמיתי שהינו נמוך יותר ועל כן אתה עשוי לא לקבל הנחה.
על פי השולחן ערוך אסור לאדם לנהוג בדרך רמאות אף כדי להשיג את הצדק, ולכן לא נותר לי אלא להציע שתי אפשרויות:
1. לשלוח את התלוש הבעייתי ולסמן את הסעיף החריג ולכתוב הערה מבהירה שזה אינו שייך לתלוש הרגיל.
2. לשלוח תלוש קודם או קרוב לתאריך התלוש הבעייתי, והם בעצמם יראו את התאריכים ויחליטו כיצד לנהוג: יתכן שיקבלו ויאשרו, או שיסברו שחלה אצלך טעות ויבקשו הבהרות ואז עליך לנהוג כאפשרות הראשונה. ואשרי מי שנושא ונותן באמונה.
מקורות וביאורים:
הצגת תלוש שכר של חודש מסויים כתלוש שכר של חודש אחר נכללת באיסור "מדבר שקר תרחק" (שמות כ"ג, ז'), ולדעת בית שמאי מטעם זה אסור לרקוד לפני הכלה ולומר "כלה נאה וחסודה" אם היא כלה חיגרת או סומא.
הרמ"א בחו"מ סימן כ"ח סעיף א' פסק כך: "ואסור לאדם להעיד בדבר שאינו יודע, אף על פי שאמר לו אדם שיודע בו שאינו משקר. ואפילו אמר לו: בא ועמוד עם עד אחד שיש לי ולא תעיד, רק שיפחד בעל חובי ויסבור שיש לי שני עדים ויודה לי, לא ישמע לו".
וכן הש"ך (חו"מ סימן ע"ה ס"ק א') כתב "אסור לטעון שקר כדי לעוות הדין או כדי לעכבו אף על פי שהוא זכאי". והגם שהעלינו בתשובה 1 שהאיסור קיים דווקא בבית דין, ברור שההיתר הוא רק להעמיד את ממונו של האדם בידו, ולא הותר ח"ו לשקר בכדי לקבל מתנה או מילגה.^ 1.תשובה ח'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il