בית המדרש

  • גזילה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

ורד מעינה בת יהודית עדנה

קניית תרופה למי שאינו חבר בקופת חולים: עזרה או גזל?

undefined

הרב ניר אביב

סיון תשע"א
2 דק' קריאה
יש תרופה שאני וגם אחותי צריכות. לי מגיע עליה הנחה מקופת חולים ולה לא. מדובר בסכומים גדולים. האם אני יכולה לקנות את התרופה בכמות כפולה ולתת לה חצי או שזה נחשב גזל?

צילום ע"י כרטיס חבר באגודת הסטודנטים למי שאינו חבר
קיימת לסטודנט אפשרות להירשם לאגודת הסטודנטים, ולשלם עבור שנה 90 ש"ח. התשלום הוא בעבור הופעות ומופעים ברוח חילונית (בחלקם הגדול), וכן ניתנות הטבות גם בהדפסות, צילומים וכו'. מי שנרשם לאגודת הסטודנטים מקבל כרטיס, שהדפסה או צילום דף דרכו עולה 12 אגורות. ומי שלא חבר באגודה - משלם 18 אגורות לדף. בעקרון חבל לי לשלם סכום שכזה כאשר רוב ההטבות הם בענייני תרבות שלא ראויים כן לבן תורה. האם כאשר אני מצלם או מדפיס דפים במכללה - מותר לבקש ממישהו שהוא כן חבר באגודה את הכרטיס שלו, להדפיס עם הכרטיס, וכך אשלם לחבר עבור כל דף 12 אגורות, במקום שאם הייתי משתמש בכרטיס שלי - המחיר היה עולה לי 18 אגורות לדף?

תשובה:
הביטוח הניתן מקופת החולים הוא על בסיס אישי, וקופת החולים נותנת את התרופה במחיר מוזל לצורך הרפואי של המבוטח בלבד. לכן, אסור למבוטח לקנות תרופה כאשר מטרת קנייתו היא להעביר את התרופה למישהו אחר. אכן, אם קנית כבר את התרופה באמת עבורך, ונשארה ממנה כמות שאינך צריכה נראה שמותר לך לתת אותה למי שאינו מבוטח, ועל כגון זה אין הקפדה מצד הקופה.
הדבר נכון גם ביחס לכרטיס חבר באגודת הסטודנטים, היות והכרטיס חבר ניתן על בסיס אישי, אין לשניכם רשות לעבור על דעת האגודה, ואסור להעביר את הכרטיס לשימושו של אחר שאינו חבר באגודה.
ביאורים ומקורות:
ישנה מחלוקת תנאים בעניין מי שמעביר על דעתו של בעל הבית האם נקרא גזלן. המחלוקת מופיעה במסכת בבא מציעא דף ע"ח ע"א: "אמר רבי יוחנן: הא מני - רבי מאיר היא, דאמר: כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן. הי רבי מאיר... דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר: הנותן דינר לעני ליקח לו חלוק, לא יקח בו טלית, טלית - לא יקח בו חלוק, מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית...וכל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן". אמנם חכמים חולקים וסוברים שאינו נקרא גזלן.
אך במקרה שלנו נראה שגם חכמים מודים לר"מ שאסור לעשות כן ונקרא גזלן, מכח הטעמים הבאים:
1. המח' של ר"מ וחכמים היא במי שנתן דינר או חפץ במתנה גמורה על מנת שישתמש בו לצורך מסוים, והדינר או החפץ הם רכושו הגמור של המקבל. אולם במקרה שלנו המבוטח קבל מקופת החולים כרטיס מגנטי המהווה סימן שיש לבעליו זכות אישית של הגברא לקבל שירותים והנחות, וזו זכות אישית שניתנה מראש רק לו, ומה שנותן לאחר להשתמש נותן זכות שאינה שייכת לו והוי גזל לכולי עלמא.
2. הנידון של ר"מ וחכמים הוא שהדינר בכל מקרה יצא מידי הנותן, והעובדה שהמקבל שינה מדעת הנותן אינה מחסרת את הנותן. מה שאין כן במקרה שלנו שעל ידי שמשתמש בכרטיס מי שאינו רשאי נגרם חיסרון ממוני לנותן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il