בית המדרש

  • גזילה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

ורד מעינה בת יהודית עדנה

שימוש בתחנת דלק צבאית במילואים

undefined

הרב ניר אביב

סיון תשע"א
2 דק' קריאה
אני משרת במילואים בתפקיד הדורש ניידות רבה בגיזרה. לאור ניסיון העבר קיים קושי רב להשיג רכב לצורך העבודה השוטפת ולכן הגעתי עם רכבי הפרטי. האם יהיה מותר לי למלא דלק בתחנת הדלק שיש לנו במוצב לצורך הנסיעות בתפקיד? (כמובן רק לאחר רישום מדויק של הקילומטרא'ז שנועד לתפקיד).יש לציין שעל פי הוראות הצבא אסור למלא דלק ברכב פרטי אך סביר להניח שהוראה זו ניתנה בכדי שלא ישתמשו בדלק ולצרכים פרטיים.

תשובה:
הצבא אינו יכול לדרוש ממך מצד אחד שתמלא את תפקידך כראוי, ומצד שני לצפות שתממן מכיסך את ההוצאות הנלוות. לכן, על פי הנראה מותר לך למלא דלק בתחנת הדלק של המוצב לצורך הנסיעות הצבאיות בלבד, משום שכדבריך הוראת הצבא נועדה למנוע מצב בו יהיה תדלוק למטרות פרטיות. עם זאת, למעשה עליך להתייעץ עם מפקדך ולקבל ממנו רשות לכך.
תוספת עיון:
כסיוע לדבר ניתן להביא את הגמרא בגיטין דף י"ב לגבי עבד כנעני שהאדון הקדיש את ידיו: "המקדיש ידי עבדו, אותו העבד לוה ואוכל ועושה ופורע... ולימא ליה הקדש: עד השתא סגי לך בלא העדפה, והשתא נמי תיסגי לך בלא העדפה! הקדש גופיה ניחא ליה, כי היכי דלשבח עבדיה".
ביאור הדברים: הברייתא עוסקת בעבד שאדונו הקדיש את ידיו להקדש, ולא נותן לעבד מזונות, והדין הוא שהעבד יאכל על ידי שילווה מאחרים כסף למזונותיו, ואחר כך יעבוד ויפרע את החובות. הגמרא מקשה כיצד העבד יוכל ללוות ולפרוע למזונותיו הרי כל מה שעושה נתפס להקדש, ומתרצת הגמרא שההקדש עצמו רוצה שהעבד יאכל מזונות ברווח בכדי שהעבד ישביח ויהיה גופו בריא, ויעבוד טוב יותר עבור ההקדש.
כלומר ישנה אומדנא כזו מצד ההקדש שמוכנים לקבל פחות בכדי שהעבד יהיה בריא ויוכל לעבוד. גם בנידון שלנו ישנה אומדנא ברורה שהצבא רוצה שהחייל יוכל לבצע את תפקידו, ולכן מוכן שיצרוך דלק לשם כך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il