בית המדרש

  • גזילה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

גזל מבית ספר

undefined

הרב ניר אביב

סיון תשע"א
2 דק' קריאה
במהלך לימודיי בביה"ס, בעוונותי שברתי כמה דברים השייכים לביה"ס. על חלקם הודעתי לביה"ס, ומנהל הביה"ס אמר לי שתישלח לי חשבונית הביתה. בפועל, לא נשלחה כלל חשבונית. ועל חלק מהנזקים כלל לא הודעתי, ואיני יודע להעריך שווים. לאחר כמה שנים הביה"ס עבר לידי רשת אחרת, ולפני שנתיים נסגר כליל. אנא הורו לי היאך יש לנהוג הלכה למעשה?

תשובה:
יש לדון בשלושה עניינים:
א. חובת התשלום.
ב. האם יש למי לשלם.
ג. שיעור התשלום.
א. על נזקים שעשית לפני גיל הבר מצווה אינך חייב לשלם, ועל זה נאמר בגמרא (בב"ק פ"ז ע"א) שפגיעת הקטן רעה. [אמנם ישנה דיעה (הג"א ב"ק פ"ח ס"ט, רש"י שם צ"ח ע"ב ד"ה ואכפייה) לפיה על הקטן לשלם נזקיו כשיגדיל, אך להלכה נפסק בשו"ע כרוב הפוסקים הסוברים שפטור לגמרי. ובדיני שמים יש שכתבו שחייב, אך מלשון השו"ע שלא הזכיר כלום מזה נראה שפטור, ועיין סיכום הדברים בשו"ת יביע אומר חלק ח' חו"מ סי' ו'].
על נזקים שעשית לאחר גיל בר מצווה אתה חייב לשלם, ואם אינך יודע יש לעשות הערכה הקרובה ביותר למציאות. כל זה מן הדין, אך אם ביכולתך לעשות כן, ראוי לפנים משורת הדין לשלם אף את הנזק שעשית בקטנותך (עיין בזה עוד בתשובה הבאה).
ב. אם בית הספר היה עדיין קיים, אפילו אם שייך לרשת אחר היה עליך לשלם לבית הספר, אך משאלתך נראה שאין למי לשלם את הנזקים משום שבית הספר ניסגר, ולכאורה זהו גזל שלא ניתן להשיבו. אך ישנה דרך אחרת לתיקון והיא לעשות צרכי רבים, כלומר לגרום לכך שהניזק ייהנה מן התשלום בדרך עקיפה. למשל, אומרת הגמרא שמי שגזל את הרבים ואינו יודע למי להשיב שיחפור בורות מים לתועלת הרבים ועל ידי כן מסתבר שהנגזל ישתה ממים אלה וייהנה ממעשה הגזלן וכך יצא הגזלן ידי חובת ההשבה. אם אוכלוסיית בית הספר היא קהילה קבועה ניתן להגדיר אותה כ"נגזל" משום שהם היו הנפגעים באופן עקיף מן הנזקים לרכוש בית הספר, ולכן עליך לתרום לבית הכנסת של הקהילה ספרי קדש על הסך הנ"ל.
ג. הסכום לתשלום הוא כאמור על פי ההערכה, אך אם הסכום הוא גדול מאד ואין ביכולתך לעמוד בו, אינך חייב לתת אלא רק סכום סביר בהתאם ליכולתך ואפשרותך לתת (על פי תקנת השבין כדי שלא ימנעו הגזלנים מלהשיב).
מקורות: שו"ע חושן משפט תכ"ד, ח', חו"מ שס"ו, ב, בבא קמא צ"ה ע"א, פתחי חושן הל' גניבה פרק ד' ס"ק נ'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il