בית המדרש

  • גזילה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

החזרת גזל שנעשה בגיל קטן

undefined

הרב ניר אביב

סיון תשע"א
2 דק' קריאה
כשהייתי בסביבות גיל 7, אני וחברתי הלכנו למכולת ולקחנו, מבלי שבעל המכולת יראה, מציצות. הדבר חזר על עצמו מספר פעמים. לפני כשנה נסעתי לאזור המגורים שגרתי בקטנותי וחיפשתי את המכולת, אולם המכולת אינה קיימת יותר ואני לא זוכרת מי היה אז בעל המכולת. כיום אני מעל גיל 40 ורוצה שיאמרו לי מה עלי לעשות בשביל לכפר על העוון?

תשובה:
קטן שגזל אם הגזילה עדיין קיימת חייב להחזירה, ואם אינה קיימת פטור מלהחזיר, וכך נפסקה ההלכה בשו"ע חו"מ סימן שמ"ט סע' ג': "קטן שגנב, מחזירין קרן לבעלים אם הוא בעין, ואם אינו בעין, פטור אף לאחר שיגדיל". [אמנם ישנן דעות (הג"א ב"ק פ"ח ס"ט, רש"י שם צח: ד"ה ואכפייה) לפיהן על הקטן לשלם נזקיו כשיגדיל, אך להלכה נפסק בשו"ע כרוב הפוסקים הסוברים שפטור לגמרי. ובדיני שמים יש שכתבו שחייב, אך מלשון השו"ע שלא הזכיר כלום מזה נראה שפטור, ועיין סיכום הדברים בשו"ת יביע אומר חלק ח' חו"מ סי' ו'].
השו"ע בהלכות שבת (או"ח סימן שמ"ג) עוסק בחילול שבת ע"י קטן, והרמ"א שם מוסיף דינים נוספים לגבי הקטן וכותב כך:
"וקטן שהכה את אביו או עבר שאר עבירות בקטנותו, אף על פי שאין צריך תשובה כשיגדל, מכל מקום טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה, אף על פי שעבר קודם שנעשה בר עונשין".
המשנה ברורה (ס"ק ט') מסכם את פרטי הדין על פי הפוס' האחרונים:
"קטן שגנב או שהזיק ראוי לבית הדין להכותו שלא ירגיל בה אבל אין צריך לשלם אם אין הגנבה בעין. וכל זה מדינא, אבל לפנים משורת הדין בין שחבל בו בגופו או שהזיק לו בממונו צריך לשלם לו, אפילו ההיזק היה רק בענין גרמי בעלמא".
הגר"ע יוסף כתב (יביע אומר שם) שלמרות שאינו חייב לצאת ידי שמים "מכל מקום ממדת חסידות טוב שיתן איזה סכום לכפרתו, ושב ורפא לו". לפי שאלתך נראה שאינך יודעת כלל למי להחזיר, לכן אם ברצונך לנהוג במידת החסידות תרמי סכום כסף כלשהו לצדקה ותאמרי בקול שהמצוה תיחשב לזכות הבעלים של המכולת ממנו גנבת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il