בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • שבועות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יעקב בן בכורה

מודה במקצת ומשיב אבידה

האם פטור משיב אבידה הוא דין דאורייתא או דרבנן? הדברים תלויים ביסוד החיוב בשבועה - האם מצד התביעה או מצד הודאה וכפירה. הסבר שיטות הרמב"ם ורש"י.

undefined

הרב חיים כץ

ג' תמוז תשע"א
58 דק' צפיה
מקורות לשיעור:
רמב"ם הלכ' טו"נ פ"ה הל' ט'
רמב"ם הלכ' טו"נ פ"ד הל' ה'
שו"ע חו"מ סי' צ"ו ס"א ובחידושי רעק"א שם
ב"מ דף ג' ע"א רש"י ד"ה "מפני מה"
שם בדף ד' ע"ב ברש"י ד"ה "אינו אלא"
כתובות דף י"ח ע"א "וליתני מודה ר' יהושע וכו' מנה לאביך בידי" ובסוגיית הגמ' שם
חידושי רמב"ן שבועות דף מ"ב ע"ב ד"ה "ה"ג אבל בטענת אביו"
ב"ק דף ק"ז ע"א ברש"י ד"ה "מעיז ומעיז"
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il