בית המדרש

  • מדורים
  • לאמיתה של תורה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

ורד מעינה בת יהודית עדנה

לכבודה של תורה וארץ ישראל

undefined

הרב אליעזר ולדמן זצ"ל

תמוז תשע"א
2 דק' קריאה
ברשות מו"ר הגאון הרב דוב ליאור שליט"א, המרא דאתרא של קרית ארבע היא חברון וראש הישיבה, ואלפים מבני ישראל כאן, שמייצגים עוד רבבות ומאות אלפים של יהודים.
אנחנו התכנסנו למחות לא רק על חילולה של התורה וכבודה, אלא על חילול נשמתה של מדינתנו, מדינת ישראל. כי רבנים, ת"ח, אנשי התורה והאמונה, הם נשמתה של מדינת ישראל. כל ניסיון לפגוע בכבודם, בתפקידם, במשימתם ושליחותם להנחיל תורה לישראל, לא ירתיעו אותם מלמלא שליחותם. הלוא שליחות זו מחייבת להביא את דבר ה' לעם ישראל; דבר ה' זו הלכה, דבר ה' של גאולה, דבר ה' של ארץ ישראל, דבר ה' של עם ישראל. שליחות זו היונקת ממתן תורה בסיני מוכרחה להמשך, ותימשך עד סוף כל הדורות.
אני רוצה לקרוא לפניכם, מורי ורבותי, מכתב, קריאה, שקרא מו"ר הרב צבי יהודה זצ"ל לפני כשלושים וחמש שנה, 1 כשעצרו את הרב לווינגר, שיהיה בריא וחזק בע"ה לאורך ימים טובים ושנים, והעמידו אותו לדין על פעילותו למען התיישבות בארץ ישראל.
בקשתי רשות מהרב ליאור שבמקום שכתוב 'הרב לוינגר' תחשבו על הרב ליאור.

"למען כבוד ישראל.
ההעמדה לדין ממשלתי, את יקירנו מכובדנו פאר ישראל ובונה מדינתה ויישובה, הרב ר' משה לווינגר שליט"א, אינה אלא דקירה בגבה של מדינתנו, שעלה בדעתו ובידו המרושעת של איזה מטורף שונא ישראל, והצליח לחרפתנו לבלבל כדי-כך את המטפלים בזה.
הבושה והכלימה, לפוגעים ברוממות כבודו של תלמיד-חכם נעלה ונשגב זה, המוסר נפשו על קוממיותנו הרוחנית והמדינית, ובונה קרית-ארבע בתבונה ובתוקף קידוש-ד' על עמו ונחלתו כולה.
התהילה והתפארת למכונן קרית-ארבע ויישובה וזכותו הגדולה והקיימת לעד בדברי ימי תקומתנו בחסדי צור ישענו וגואלנו, ב"ה.
ייבושו ויסוגו אחור כל שונאי ציון ומתקוממי דבר ד'. וכולנו עינינו תחזינה עין בעין בשוב ד' וחזרת שכינתו לציון ברחמים בכל גבורת תפארתו.
בצפית ראיית הישועה השלמה. בברכת זמן חרותנו."


מה שנעשה בתקופה האחרונה ע"י אנשי הפרקליטות של מדינת ישראל, הביטויים החריפים נגד הרב ליאור ועמיתיו, המיועדות להרתיע אותם מלהביע דעתם, דעת של אמונה, תורה והלכה בכל ענייני חיינו, אינם אלא דברי רשעות, ואינם ראויים להשמע.
האמת של דברי תורה ואמונה, הנאמנים למדינתנו, להגנתה, לבנינה, לגאולתה ולרוממות קרנה, אמת זו תתגבר ותבטל את כל דברי ההבל והעוול שנשמעו נגד הרב ליאור.
האחראים לפגיעה, יצטרכו לתקן את יחסם לרבנים ולשליחותם בעם ישראל. אני קורא למנהיגינו האחראים לניהול עינייני המדינה, להסיר את הכתם הזה, של חילול ה', מסדר יומה של המדינה, ישובה, תקומתה וגאולתה.
כמובן גדולי התורה והאמונה, ת"ח אמיתיים, ימשיכו במסירות בעבודת הקודש לפקוח את עיני הציבור לדרכה של תורת הגאולה, מתוך דאגה לתקומתה ורוממות קרנה של א"י לעיני כל הגויים. ואנו אנשי תורה הנאמנים למדינה, נמשיך כולנו ביחד בע"ה לשאת ברמה את דבר ה' לעמו וארצו.
וידעו כל אלה שחשבו בחוסר דעת שאפשר לעצור ת"ח גדול הנאמן ומסור למדינה – שאם חלילה ינסו לעשות את המעשה הנפשע הזה יצטרכו לעצור מאות ואלפים מאיתנו יחד. ונדע כולנו שיש תורה בישראל וישנם נושאי התורה בישראל, שימשיכו להאיר את חיינו באורה של גאולה עד הגיענו לרוממות כבודה של תורה וקידוש ה', בבניין בית מקדשינו בב"א.^ 1.תוך 'עצרת חיזוק ומחאה על ביזוי כבוד התורה', ברחובה של עיר, ד' אדר א' תשע"א.
מט"ז ניסן תשל"ו, נדפס בחוברת 'ממורשת הצב"י', עמ' טז.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il