בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • חולין
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן שמחה

הדף היומי הקצר

חולין - דף נ"א

שיעור דף יומי בקיצור

undefined

הרב אורי בריליאנט

ט"ז אב תשע"א
3 דק' קריאה 16 דק' האזנה

חולין דף נא - גמרא דף יומי

(נא. באמצע – נב באמצע)

טריפת נפולה – בהמה שנפלה

חלק א – מתי חוששים לנפילה

A. כשנפלה, מתי בכ"ז אינה נפולה

א. רב הונא - ירדה מעצמה, אינה נפולה
רב הונא
– הניחה למעלה ומצאה למטה (ואינה עומדת):
1. מניחים שירדה בכוונה + 2. כשיורדת בכוונה, גם אם בפועל נפצעה, אינה "נפולה".
שאלה על הגדי של רבינא שירד מהארובה, האם אומדת עצמה לקפוץ גם בלי שיש לה במה להיתלות? רב אשי – כן.
[אגב הגדי של רבינא – סיפור על כבשה שלא נפלה, ומשום מה גררה רגליים אחוריות,
רבינא חשש לשדרה שנפסקה (וכן היה במציאות באותו מקרה),
אך רב יימר (וכן ההלכה) - זאת התקבצות ומותרת, כי לזה יש יותר סיכוי].
(דילוג – נא. רבע תחתון)

ו. (נא: רבע עליון) ר"נ – זריקה על הקרקע בבית המטבחיים – לא חוששים.
רב יצחק בר שמואל בר מרתא הסביר (ע"פ רב) – מכין עצמו לנפילה (נועץ ציפורניו).

ג. רב מנשי - גנבי אילים
בהוצאת האילים – אינם נפולים (נזהרים וזורקים על המותניים),
בהחזרתם: מיראה – נפולים, מתשובה – אינם נפולים.

B. מכות שונות

ב. רב הונא - מלחמת שוורים (נא. רבע תחתון)
רב הונא -
לא נפלו
(אפילו שהם כאובים) – לא חוששים (זה רק חום מהמכה),
נפלו – חוששים לנפולה.

ד. ר"י-רב - הכאה במקל (נא. 4+ ברחבות)
אם ראש (קצה, (או קשרים שבאמצעה)) המקל הכה באמצע גבה – חוששים,
לכן: אם הכה לאורכה – רק אם המקל קצר ונגמר באמצע גבה – חוששים, אם הכה מהצד באמצע – חוששים.

ה. ר"נ – לידה אינה ריסוק איברים לוולד.
(רמב"ן – החידוש אפילו שנתקשתה בלידתה).
ניסיונות להביא ראיה:
1. רבא – תינוק בן יומו מטמא בזיבה, ואם לידה יכולה לרסק איברים – ניתן לתלות הזיבה בלידה ולא יטמא. דחייה – אולי באמת מטמא רק יוצא דופן.
2-3. בהמה בת יומה אינה מוקצה ומותרת באכילה בו ביום.
2- לגבי עגל – נעמיד ביוצא דופן (או שלא נתקשתה בלידה).
3 – לגבי בכור (שא"א להעמיד ביוצא דופן) – שעמד על רגליו.

חלק ב – דין נפולה (נא: לפני האמצע)
החשש –
ריסוק איברים.
כדי להתיר צריך: בדיקה + או עמדה או מעת לעת.
א. בהלכה – ר"י-רב – לא צריך בדיקה, רב חייא בר אשי – צריך.

ב. לא צריך עמדה או הלכה ממש, אלא:
בעמדה – רב – מספיק פשטה ידה לעמוד, רב חסדא (מקל) מספיק ניערה ידה.
בהלכה – רב – מספיק עקרה רגלה.

ג. איזו בדיקה צריך
לשיטת רש"י הבדיקה היא לטריפות אחרות (ולא לריסוק איברים) -
אמימר-רב דימי – כנגד בית המעיים (נקרעה רוב הכרס, ניקבו המעיים),
רב פפא – כנגד בית החלל כולו (גם נשברו רוב צלעות או נעקרו חוליות מהשדרה).
סימנים (קנה וושט) לא צריך לבדוק (רב אשי).

חלק ג – נפילת עוף

א. החומר שעליו נפלה

חוששים

לא חוששים

1. על המים

לא שט

שט מלוא אורכו (אך לא בגלל זרימת המים).

2. סדין מתוח

מתוח

לא מתוח

מתוח אך מקופלת (לא מתוח ממש)

3. רשת

קשרים קרובים

קשרים רחוקים

4. פשתן

חבילות

נפל באמצע

נפל בשיפוע

נפרדים על הקרקע

רק כתוש

כתוש וסרוק

ביזרי (אגודות קטנות)

יש בו קשרים ולכן חוששים
(מאירי – הוא שזור וזה כקשרים)

נעורת (מה שנושר אחרי הסירוק)

דקתא (רגיל)

דקדקתא (דקה מאוד)
(רש"י מוסיף – צבור הערימה)

5. נברא (סיב הדקל)

ברגיל

כשנחלק לרצועות

6. אפר

מנופה

לא מנופה (אוורירי)

7. חול

גס

דק (הגרגירים מחליקים)

8. אבק דרכים

חוששים

9. תבן

בזיגא (חבילה)

לא בחבילה

10. גרעינים

חיטים, שעורים
תלתן, חמצי (חומוס) – לא מחליקים

קטניות, אפונים - מחליקים

ב. נפלה על ידי מלכודת דיבוק

רב אשי מתיר, אמימר אוסר.
במה נחלקו:
(נתפסה בכנף אחת יותר קל מבשתיהן).

כנף אחת

שתי כנפיים

1.

מותר

מחלוקת
אמימר מובן (איך תקום)
רב אשי – מתאמצת בעקבי כנפיה

2.

מחלוקת
רב אשי מובן,
אמימר – כיוון שכנף אחת מושבתת, גם השנייה.

אסורשיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il