בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • חולין
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן שמחה

הדף היומי הקצר

חולין - דף נ"ב

שיעור דף יומי בקיצור

undefined

הרב אורי בריליאנט

י"ז אב תשע"א
2 דק' קריאה 15 דק' האזנה

(נב. באמצע – נב: באמצע)

חלק א - נשתברו רוב הצלעות

א. רוב צלעות – בבהמה 13 זוגות צלעות (=26), אך אומר רי"ח שאנו מחשיבים רק את הגדולות עם מח – 11 זוגות (22). אם נשברו רוב מתוכם (12) – טריפה.
ב. ברייתא - לא משנה באיזה צד.
ג. זעירי - השבר בחצי הקרוב לשדרה.

חלק ב - נעקרו הצלעות – (נב. 2+ ברחבות)

א. צריך רוב:  רי"ח – שני צדדים (12), עולא (מחמיר) – צד אחד (6).

ב. רב – נעקרה צלע וחוליהטריפה. (בהמשך נעמיד שהכוונה לחצי חוליה).

ג. שאלו רב כהנא ורב אסי את רב – נעקרו 2 צלעות מקבילות ללא החוליה?
אמר להם – הרי זהו גיסטרא (חציית הבהמה) – וזה אפילו נבילה!

שאלות:

 1. והרי גם המקרה של רב (B) הוא גיסטרא (אם נעקרה החוליא, אז גם הצלע המקבילה נעקרה).
  תשובה
  – שם נעקרה רק חצי חוליה (והצלע השנייה נשארה).
 2. למה זה נבילה, הרי לעיל (A) עולא ורי"ח הצריכו רוב כדי שיהיה טריפה.
  תשובות:
 3. לעולא – שם זה כשאינן מקבילות, אך במקבילות מספיק 2 צלעות.
 4. לרי"ח – לא ניתן לענות ששם אינן מקבילות, שהרי על כרחנו לפחות 2 מקבילות.
  אלא – כאן מדובר שגם החוליה נחסרה בחציה, כלומר כמעט כמו הדין של רב.

[ולמה שאלו על 2 ולא 1?
כדי שאם יענה כשירה, ידעו שכל שכן ב-1.
ואם יענה שלא כשירה, יאמר זאת בצורה תקיפה, וכך יבינו שאפילו אחד טריפה. (ומה שקרה בפועל שצעק שזהו גיסטרא, הבינו שב-1 זה לפחות נבילה).

ד. שמואל – (נב. 2-) נעקרה צלע מעיקרה (ר"ת – עם חלק מהחוליה) – טריפה (כדעת רב).
קשה – שמואל אומר שלפי ב"ה נעקרה חוליה אחת טריפה. משמע שדווקא חוליה שלימה עם שתי צלעותיה.
תשובה – שם הכוונה לחוליות ללא צלעות – החוליות שבסוף עמוד השדרה.

[הערות: (נב: 7+)
א. המחלוקת המקורית של ב"ה וב"ש היא לגבי כמה יחסר מעמוד השדרה כדי שלא יטמא באוהל (ב"ה – 1, ב"ש – 2), ושמואל אמר שנחלקו גם לגבי כמה יחסר ויטריף.
שאלה על שמואל – לפי זה ב"ה מחמירים, אז למה לא הוזכר בקולי ב"ש? כי השאלה העיקרית שם לגבי אוהל, ובזה ב"ה מקלים.

ב. אגב, בירור עוד שתי טריפות ששמואל הזכיר:
1. גולגולת שנחבסה ברובה (נתרסקה ממכות, אך לא נחסרה),
בעי ר' ירמיה – רוב גובהה או היקפה? תיקו.
2. בשר החופה את רוב הכרס ברובו (הדופן החיצונית של הבטן).
רב אשי - מה קרה לבשר? קרוע ונמצא או דווקא אם ניטל לגמרי?
תשובה – תלמד מהמשנה עצמה – "נקרע רוב החיצונה", והסביר ר' יוסי בר"ח שזה דופן הבטן.
דחייה – שמואל חולק על ההסבר של רי"ס בר"ח, ולדעתו המשנה לא עוסקת בדופן החיצונית אלא בחלק הפנימי ש"יש בו מילת" (בליטות כעין צמר), ושמואל הוסיף טריפה זו ממסורת.שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il