בית המדרש

  • כתובות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

רועי בן נעמה

עדים קרובים בימינו

undefined

הרב ניר אביב

תשע"א
בסימן מ"ה סעיף י"ב כותב השו"ע שאם יש עדים רבים בשטר וחלקם קרובים תתקיים העדות בשאר. פסק זה מבוסס (בראשונים על ב"ב קס"ב) על כך שנהגו להשאיר מקום בשטר לחתימת קרובים לכבוד. האם היום שאין מנהג כזה בתי דין פוסלים שטרות שחתומים עליהם גם עדים פסולים?


תשובה:
אכן צדקת בשאלתך, ומכיוון שהיום אין מנהג להשאיר מקום לגדול לחתום משום כבוד, ממילא כל מי שחותם עושה כן מפני שמתכוון להעיד, ולכן מצטרף לפסול את כל העדות, כמבואר במסכת מכות דף ה' ע"ב.
לגבי המנהג בבתי הדין, בימינו הדבר רלבנטי רק לגבי כתובות. לכן, כאשר באה כתובה לפני בית הדין, ואחד החתומים כעדים הוא קרוב או פסול בית הדין פוסל את הכתובה ומורה לכתוב אותה מחדש.
כיצד כותבים כתובה מחדש? זהו דין מורכב ויש לפנות לבית הדין או לרשם הנישואין ברבנות לשם הדרכה. אמנם, כל זאת כאשר העד הפסול חתום גם על כל שאר העותקים של הכתובה, אך אם יש עותק אחד של כתובה עליו חתומים רק העדים הכשרים ניתן לקרוע את הכתובה הפסולה ולהשאיר את העותק בלבד, ואם העותק נמצא ברבנות ניתן לצלם ולעשות העתק נוסף, ולהחזיר להם אחר כך את העותק שלהם, ואז אין צורך בעריכת כתובה חדשה.
מקורות: גמ' מכות ה' ע"ב, ב"ב קסב ע"ב, שו"ע חו"מ סי' ל"ו סע' י"א, וסי' מ"ה סע' י"ב, ונו"כ שם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il