בית המדרש

  • מדורים
  • יש שואלים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

בעניין הכוונה להרוס יישובים ושכונות

הגירוש לא יעבור

דבריו של הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א למפקד אוגדת איו"ש ולשרים שביקרו בשכונת האולפנה בבית אל. כוונת הממשלה לגרש את תושבי מיגרון, גבעת אסף, שכונת האולפנה ויישובים נוספים לא תעבור. דבריו של מרן הרב צבי יהודה זצ"ל בעניין המאבק על יישוב הארץ. המשך השיעור בשיחתו של הרב מלמד .

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ז' חשוון תשע"ב
2 דק' קריאה 7 דק' צפיה
דברים שאמרתי לאוגדונר החדש בזמן שנפגשנו בביתי עם כניסתו לתפקיד:
הצבא וההתיישבות הם שתי זרועות משולבות שתפקידן מצוות כיבוש וישוב ארץ ישראל.
בזמן יהושע בן נון ארץ ישראל נקנתה על ידי כיבוש ומלחמה. בזמן עזרא ארץ ישראל נקנתה על ידי חזקה כלומר על ידי התיישבות. וכעת בזמננו אנו קונים אותה בשתי הדרכים מלחמה והתיישבות. על כן עלינו לשלב ידיים יחד במטרה המשותפת.
האוגדונר שאל ומה יקרה כאשר הצבא יבוא לקיים החלטת בגץ להרוס ישובים, השבתי לו:
הריסת מגרון או גבעת אסף או עמונה או שכונת האולפנה בבית אל או כל מקום אחר – בעינינו היא חציית כל הקווים האדומים. זה יביא לקרע נורא, ההתנגדות תהיה קשה מאד, להחריב בתים להחריב ישוב אלו מעשים שאסור לעשות על פי התורה על פי המוסר ועל פי ההגיון. זה משגה מדיני ופוליטי וזו אכזריות ורשעות. הריסת הבתים היא הריסה לשם הריסה כי הרי השטח לא ימסר לבעלים כביכול שתובעים אותם. אמרתי : אני סבור שהדבר יגרום לקרע עמוק וכואב ביחס לצבא ולעוד תוצאות שאפילו אינני רוצה להביע אותם בפי.
בקשתי מהאוגדונר שיעביר את הדברים לממונים עליו.

אותם דברים גם אמרתי לאנשי הממשלה ולחברי הכנסת שבקרו כאן, ולהם הוספתי שזה עלול בסבירות גבוהה להביא להפלת הממשלה ובוודאי שהציבור ביו"ש וכל אוהדיו בארץ יבוא חשבון בזמן הבחירות עם כל אלה שיתנו יד להרס ולעקירה.

אני רוצה להביא לפניכם את דברי מו"ר הרב צבי יהודה זצ"ל בענין הזה:
בכרוז שכותרתו "לא תגורו" קרא הרב:
אין שום צד היתר לאיסור תורה זה של מסירת קרקעותינו לגויים חו"ח, לצמיתות ובהחלט, ולפיכך החיוב על כל אדם מישראל, ועל כל גדול תורה בישראל, על כל איש צבא בישראל, למנוע ולעכב את זה בכל אומץ ועז, ומן השמיים יסעיוהו.

ואלה הדברים שאמר הרב בנוכחות שר הביטחון משה דיין:
החיוב על 'והורשתם את הארץ וישבתם בה' שהארץ תהיה בידנו 'ולא נעזבנה ביד זולתנו מן ההאומות' כלשון קודשו הברורה של הרמב"ן,מצוות עשה דאוריתא, ברורה ומוחלטת, כלל ישראלית, שעל הארץ הזאת, לכל גבולותיה, אנו מחייבים במסירות נפש כשמגיע מצב של כפייה, אם תהיה מצד הגויים או אילו חלילה מצד יהודים, בגלל שבושי פוליטיקהושבושי דעות – כולנו מחוייבים ליהרג ולא לעבור! על יהודה ושומרון, על רמת הגולן – זה לא ילך בלי מלחמה! מישהו שאל אותי אם ברצוני לעשות "מלחמת אחים" אני לא אכנס לטרמינולוגיה ולא אקרא שמות איך יקרא דבר זה, אבל זו עובדה: זה לא ילך, זה לא יעבור בלי מלחמה! על גופותינו ועל איברינו!כולנו!לא הגויים יצליחו בזה ולא סיבוכים פוליטיים משלנו בשום אופן שבעולם! אמרתי וכתבתי שעל יהודה ושומרון, יריחו והגולן, תהיה מלחמה, ואין להעלות על הדעת שום ויתורים.על האיום הזה, הדיבור הזה, ההתרגלות הזו, החינוך הזה, יש לחזור פעמים, פעמיים, בלי הרף, אלפי פעמים, כדי לעקור מן השורש את הריקבון הזה, את החולניות הזו, את החולשה הזו.


זו ההדרכה של מו"ר . מההדרכה הזו עלינו להסיק מסקנות מעשיות:

* להתאמץ כולנו למנוע את ההריסה על ידי לחץ אדיר על הממשלה כדי שתבטל את הגזרה.
* אם חו"ח יבואו להרוס את אחד המקומות, לבוא באלפים ורבבות למקום - ועצמה גדולה כזו יש בה כוח לבטל את הגזרה.

הממשלה תבין שאי אפשר לבצע מעשה כזה.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il