בית המדרש

  • מדורים
  • ענג שבת
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

גליון מס' 1053

היכן נמצאת הודו והאם היא שייכת ל-ה'?

undefined

רבנים שונים

כסלו תשע"ב
1 - בתחילת פסוקי דזמרה מובא הפסוק "הודו לה'". האם רק ארץ הודו שייכת לה'? האם יפן לא שייכת לה'? הרי במזמור כ"ד (שיר של יום ליום ראשון) כתוב במפורש "לה' הארץ ומלואה"?
2 - האם הודו נמצאת בשמים או בארץ? כנראה שהתשובה היא גם וגם. הרי בפסוקי דזמרה אנחנו אומרים "הודו על ארץ ושמים". ואם לא די בכך, אנחנו אפילו שרים את המשפט הזה לפני הכנסת ספר התורה להיכל. כידוע הגמרא במסכת תענית אומרת שיש ירושלים של מעלה, ויש ירושלים של מטה. האם גם הודו זכתה להיות גם בשמים וגם בארץ?
אלא, בפסוק "הודו לה' קראו בשמו" עלינו להקפיד על הטעמה נכונה של המילה. הקריאה הנכונה של המילה צריכה להיות הוֹ- דוּ (מלרע). כלומר הפסוק לא מדבר על ארץ הודו, אלא דוד המלך קורא לכולנו להודות לה'.
ומה לגבי "הודו על ארץ ושמים"? האם גם כאן די בהקפדה על הטעמה נכונה? מסתבר שלא. אם נשים לב לניקוד של המילה "הודו" נגלה שכאן הניקוד צריך להיות הֹ ו- דוֹ (חולם חולם וכמובן מלרע). כלומר, אמנם לא מדובר על ארץ הודו (שנמצאת רק בארץ) אבל גם אין כאן קריאה להודות לה', אלא, מדובר על ההוֹ ד של ה' שנמצא בשמים ובארץ. כפי שאנחנו אומרים בפיוט האדרת והאמונה "ההוֹ ד וההדר לחי עולמים".
אם כך, לה' הארץ ומלואה (ולא רק ארץ הודו), ואנחנו נודה לה' על כל הטובות שהוא גומל איתנו, ונדע שההוֹד שלו נמצא גם בשמים וגם בארץ, ונקפיד על הטעמה נכונה ועל ניקוד נכון.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il