בית המדרש

  • מדורים
  • ענג שבת
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

גליון מס' 1053

בַּת-מַטְרֵד בַּת מֵי זָהָב

undefined

הרב מנחם דסברג

כסלו תשע"ב
בַּת-מַטְרֵד בַּת מֵי זָהָב (לו,לט)
רש"י: מהו זהב, עשיר היה ואין זהב חשוב בעיניו לכלום.
אמנם רק בעיניו של מטרד ירד ערכו של הזהב, אך ירידת כח הקניה של הכסף הינה אחת מההשפעות של האינפלציה, המוגדרת כתהליך בו רמת המחירים עולה והתמורה המתקבלת עבור אותו אמצעי תשלום - פוחתת. האמצעי למדידת רמת המחירים המשתנה הינו המדד. כאשר מוצמד חוב למדד, הרי שהלווה מקבל סכום כסף מסוים ויתכן וידרש להחזיר סכום גבוה יותר שישמור על ערך הקניה של הכסף ונמצא משלם ריבית. בכדי להתיר הלוואה צמודת מדד יידרשו המלווה והלווה לחתום ביניהם על "היתר עסקא" (ובתנאי שיבינו את מהותו) או שההלוואה תיעשה בדרך של מכר, דהיינו שהמלווה יקנה חפץ מהלווה בסכום ההלוואה ויחזור וימכרנו לו בתום התקופה במחיר המוצמד או שיוחלט בין הצדדים על הפיכת ההצמדה לפיצוי על נזק, כך שייקבע מועד פרעון קצר עם התניה שכאשר החוב לא יסולק בזמן ישא הלווה בתוצאות ויפצה את המלווה בסכום השווה לכח הקניה שהיה לכספו אילו הוחזר לו בזמן.
אפשרות נוספת לשינוי בערכו של הכסף היא בהשוואה למטבעות אחרים, בעיקר במדינות שונות. הצמדת חוב למטבע זר הינה ריבית דרבנן, "צד אחד בריבית", שכן יתכן ובסוף תקופת ההלוואה ישלם הלווה פחות ממה שלווה וניתן להתירה באחד מן המקרים הבאים: 1. כאשר יש ללווה מאותו המין. קרי: קיים ברשותו מט"ח מהסוג אליו הוצמדה הלוואתו. 2. כאשר מדובר בכמות מועטת. 3. "עשאן דמים" דהיינו שמראש הוגדר סכום ההלוואה במט"ח. 4. ניתן להשיג בנקל מאותו מטבע אליו הוצמדה ההלוואה.
(עפ"י תחומין ו עמ' 208)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il