בית המדרש

  • מדורים
  • יש שואלים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

אברהם בן רוחמה

אחדות ההנהגה הרבנית

נשאלתי מדוע חשובה האחדות בין הרבנים והאם אפשרית האחדות כאשר יש פערים כה גדולים בין הדעות. וזו תשובתי.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י"ד כסלו תשע"ב
2 דק' קריאה 13 דק' צפיה
נשאלתי מדוע חשובה האחדות בין הרבנים והאם אפשרית האחדות כאשר יש פערים כה גדולים בין הדעות. וזו תשובתי.

האחדות מטרה גדולה וחשובה לעצמה
יש לראות את השאיפה לאחדות כמטרה גדולה וחשובה לעצמה גם אם אין לה תוצאות מעשיות. מצות אהבת ישראל אינה אמצעי לקירוב רחוקים אלא מטרה לעצמה. כאשר עם ישראל מאוחד, מופיע ומתגלה ד' אחד, כשם שאומר ספר חרדים שאהבת ישראל היא גילוי יחוד ד' בעולם. אמנם, לאהבת ישראל יש תוצאות רבות מאד, והיא כלל גדול בתורה, שכן כל המצות שבין אדם למקום כלולים במצוה זו ולא רק אלו שבין אדם לחברו. אך כאמור, הערך של האחדות אינו רק בתור אמצעי, אלא הוא יסוד שממנו ובגלל גדלותו נמשכות תוצאות גדולות ועצומות.

גדר אהבה - שווי הדעות
המאירי אומר גדר האהבה שיווי הדעות. כלומר, אחדות יכולה להיות כאשר יש מטרה משותפת. תלמידי חכמים אף על פי שמתנצחים זה עם זה - "את והב בסופה". המטרה המשותפת של חיפוש האמת, הרצון לדעת את האמת התורנית, עושה אותם בסוף אוהבים.

הדעות המאחדות אותנו, רבני הציונות הדתית
אנו נושאים ביחד את שלושת הדגלים שהם אחד. אמונה בד' אלוקי ישראל והשאיפה לשלמות העם, שלמות התורה ושלמות הארץ. אנו מאמינים בתהליך הגאולה, מאמינים שהמדינה היא שלב חשוב בתהליך הגאולה ועל כן יש לחזק את המדינה והצבא ולהיות שותפים מלאים בכל המערכות ולהאיר אותם באורה של תורה. כולנו שואפים לקרב את ישראל לאבינו שבשמים.

צריך לעשות חלוקה ברורה בין האנשים לבין הדעות
אפשר לחלוק על דעות ואפילו לפסול אותם אבל לא את האיש, אלא אם כן כל דעותיו ומעשיו מעוותים - אך אין בתוכנו אנשים כאלה. לכל אחד יש דעות, מהם מקובלות ומהם לא מקובלות. אבל ישנן הרבה יותר דעות מקובלות לעומת הדעות השנויות במחלוקת.
אין סעיף בשולחן ערוך שאין עליו מחלוקת, אך תמיד בכלל יש הסכמה. קריאת שמע לדוגמא, מחלוקת אם דאורייתא או דרבנן, מחלוקת כמה צריך לקרוא ואיך, אך מוסכם על כולם שצריך לקרוא ק"ש. המחלוקת היא בגבולות ולא בעצם, וכך גם בדעות.

ב"ה התכנסו השבוע חלק מזקני הרבנים בני שבעים ומעלה המשקפים את הדעות השונות בין רבני הציונות הדתית ודנו בדרכים לאיחוד. הכינוס היה מוצלח ומעורר תקוות גדולות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il