בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • שבת
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן שמחה

הדף היומי הקצר

שבת - דף יח'

שיעור דף יומי בקיצור

undefined

הרב אורי בריליאנט

ה' חשוון התשע"ג
2 דק' קריאה 19 דק' האזנה

(יז: במשנה – יח: 10-)

חלק א - שביתת כלים

ב"ש – יש איסור, ב"ה – מותר.

א. המקרים במשנה -
שריית דיו, סימנים (צבע) וכרשינים (קטניות)
הכנסת אוני פשתן לתנור, צמר ליורה עם צבע,
מצודות חיה, עופות ודגים.

(להלן בברייתא (סעיף ג) נראה מקרים נוספים).

ב. דווקא במלאכה שיש עליה חטאת בשבת עצמה

 1. סוף המשנה – מותר לב"ש לטעון קורות בית הבד (זיתים) ואת עיגולי הגת (ענבים), כי גם בשבת עצמה זה לא חטאת (כי כבר טחנו/דרכו לפני כן).
 2. שריית הדיו במים – מגבל, ואסור משום לש.
  רב יוסף – זה נתון במחלוקת לגבי נתינת קמח למים:

רבי – חייב,
ר' יוסי – עד שיגבל (ואומר זאת גם בדבר שלא צריך גיבול, כמו אפר, וממילא גם בצבע ודיו).

ג. מגבלות על ההיתר והאיסור

A. ברייתא:
מותר –
פתיחת פקק לגינה ומתמלאת מים,
מוגמר/גופרית תחת הכלים
קילור על העין, איספלנית על המכה.

אסור -
חיטין לריחיים של מים

כמי הברייתא ולמה מותר/אסור:

 1. 1. רבה – ב"ה, ובחיטין אסור כי עושה רעש וזה זלזול בשבת. 
 2. 2. רב יוסף – ב"ה: כשלא עושה מעשה (אין תזוזה) מותר, וכשעושה מעשה (חיטים) אסור.
  דחייה –
  רב אושעיא – ב"ה מתירים גם כשעושה מעשה. 
 3. 3. רב יוסף – ב"ש, ומותר כשמונח על הקרקע.

(יח: 2+)

B. ודאי שגם לב"ש מותר להדליק נר בערב שבת!
וכן שעורין לשכר, קדירה על האש ושיפוד בתנור (שהייה), שמצטמק והולך.

תשובה – מותר דווקא אם מפקיר!

חלק ב – שהייה

(תחילת הסוגיה בבישול, בהמשך (d) – צלייה).

ברייתא – אסור למלא קדירה עססיות או נחתום של מים ולשים בתנור/על האש.

למה?

 1. כב"ש (שביתת כלים, אא"כ הפקיר).
 2. כב"ה – שמא יחתה בגחלים (צריכים הרבה בישול, אפילו יותר מהלילה והיום)

ולמה במקרים הבאים לא אסרו:

 1. ממילא לא ירצה לחתות:
  במוגמר וגופרית (ברייתא יח.) – העשן רע.
  אונין של פשתן (משנה יז:) – הרוח קשה.
 2. בצמר ליורה (משנה יז:):
  שלא יחתהעקורה (למעשה אפשר גם גרוף וקטום, או קש וגבבה).
  שלא יגיס – שהמכסה מחובר בטיט.
 3. רמות שונות של בישול:
 • חי לגמרי – מותר (קדרא חייתא) כיון שממילא ללילה לא יספיק וליום כן, לא יחתה.
 • מבושל כל צרכו – מותר,
 • מבושל ולא מבושל – אסור, אא"כ זרק שם גם חתיכה חיה
 1. צלי -
  צליית גדי ואייל בתוך תנור, יש 2 איכא דאמרי לגבי הכנסה לתנור (החשש הוא שמא יפתח התנור ויחתה בתוכו):

גדי (הרוח מזיקה)

אייל

סגור בטיט

מותר

1. מחלוקת
2. מותר

לא סגור בטיט

1. מחלוקת
2. מותר

1. אסור
2. מחלוקת

המחלוקת:
ר' ירמיה – אסור,
רב אשי מתיר,

ומקשים על רב אשי מהמשנה הבאה (יט:) שלא צולים בשר וכו' אלא אם יצלה מבעוד יום.
תשובה:
1. באיל בלי טיט – כלומר זה כמו אייל.
2. שם זה על גחלים ולא בתוך תנור, אז יותר סיכוי שיחתה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il