בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • וישלח
לחץ להקדשת שיעור זה

מיהו איש המסתורין?

undefined

הרב נתנאל יוסיפון

כסלו תשע"ג
2 דק' קריאה
פעם אחת, התקשה ה'אבני נזר' בעת לימודו בקושיא חזקה מאד, שלמרות כל מאמציו לא עלה בידו לתרצה. התפלל ה'אבני נזר' מעומק ליבו שישלח לו ה' פתרון, ואכן סייעו לו מהשמיים וגילו לו את התירוץ. ראה האבני נזר כי טוב, ובכל פעם שהתקשה בלימודו היה מתפלל לה', ומהשמיים היו מתרצים את קושיותיו.
זמן קצר אחר כך, נפגשו חותנו של ה'אבני נזר', הלא הוא הרבי מקוצק ואביו – רבי זאב נחום. פנה הרבי מקוצק לרבי זאב נחום ואמר לו – אמור לבנך, שלא ימשיך בדרך החדשה שסיגל לו בלימוד, כי בדרך זו יהפוך לעם הארץ. על האדם לעמול בכוחות עצמו על לימודו, ועמל זה מפתח את כוחותיו והוא קונה אותם בקניין אמיתי.
בפרשתינו אנו קוראים על המאבק המופלא בין אבינו יעקב לאיש המסתורי, שאורב לו בחשכת הליל בפתחו של מעבר יבוק. כבר מפשט הפסוקים עולה שהאיש אינו בריון בעלמא, והמאבק אינו ככל המאבקים, כי אם מאבק רוחני המסתיים בברכה ובקריאת שם ליעקב, וממילא אך מתבקשת ההבנה שהאיש הוא מלאך.
ומכאן הפירוש המקובל, שהאיש הוא שרו של עשיו, והמאבק הרוחני הלילי מקדים את ההתמודדות המעשית שמתרחשת ביום שאחריו. אולם, פירוש מפתיע נאמר בפרקי דרבי אליעזר. וכך אומר המדרש:
"עמד יעקב, והיה מתפלל לפני ה' ואמר: רבון כל העולמים, לא כך אמרת לי שוב אל ארץ אבותיך... ואהיה עמך, והלא עשו הרשע בא להרגני? מה עשה הקב"ה, שלח לו מלאך להושיעו להצילו מיד עשו, ונראה לו כאיש שנאמר: ויאבק איש עמו... כיוון שעלה עמוד השחר, אמר לו המלאך שלחני, שהגיע עת עמידתי לשרת לומר לפני הקב"ה שירה, ולא רצה לשולחו. מה עשה המלאך? התחיל לשורר מן הארץ...".
אם כן לפי המדרש הזה, המלאך אינו שרו של עשיו, כי אם המלאך השומר ומגן על יעקב, שרם של ישראל. וממילא, עולה השאלה מאליה – מדוע נאבק יעקב עם המלאך שבא לשומרו?
יתר על כן, המדרש ממשיך ומספר על המשך העימות – "רצה להתגבר עם המלאך, והפילו לארץ. מה עשה המלאך? אחז בגיד הנשה ועשה כחלב המת...". מדוע יעקב מנסה להפיל לארץ את מי שרוצה לשומרו.
אולי התשובה נעוצה בסיפור בו פתחנו. המאבק מתרחש בפתח כניסתו של יעקב לארץ ישראל. עניינה של ארץ ישראל, ארץ השראת השכינה, שאנו נדרשים בה לעבוד מהארץ, בכוחות הארציים – המעשיים, ועימם לצמוח. אם יבוא מלאך ויעשה ליעקב את העבודה, הוא לא יבנה את כוחותיו ולא יצמח.
לכן יעקב נאבק עם המלאך – הכוחות הרוחניים שלו, ומלמד אותם שלא יברחו מהארץ לשמיים, ובמילים אחרות – לא יתפשו ניסים, ויחמקו מההתמודדות והעבודה המעשית. יעקב מכריח את המלאך לומר את שירתו הרוחנית מהארץ, ואכן זו מעלה גדולה שאפילו העליונים מתענגים עליה.
אמת, דרך זו היא מורכבת וקשה, ויעקב מחפש את גבולותיה, עד כדי כך שהוא מנסה להפיל את המלאך לארץ, ובזה הוא נבלם, ואף נפגע בגיד הנשה. אך באופן כללי, זו הדרך שה יעקב גובר על עשיו ומופיע את שם ה' בארץ.
בימים אלה, עברנו בארצנו התמודדויות לא פשוטות. אך עלינו לזכור שהתמודדויות אלה באות להצמיחנו, ועם ישראל בונה בהם אט אט את כוחותיו המעשיים והרוחניים בשחמות, עד אשר תזרח לנו שמש הגאולה, שמש צדקה ומרפא בכנפיה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il