בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

מעוז נריה בן הדס

דיני סליחות

undefined

בית מדרש ג. אסף

אלול תשע"ג
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
1. זמן אמירת סליחות הוא מאשמורת הבוקר, ואין לומר קודם חצות לילה.
2. שליח צבור לימים נוראים צריך להיות בעל כמה מעלות, ושיהיה מרוצה לציבור.
3. שליח הצבור צריך לדעת את פירוש התפילה והכוונות הבסיסיות.
4. אם אומרים סליחות קודם זמן עיטוף טלית, על שליח הצבור ליקח טלית של חבירו כדי שלא יצטרך לברך עליה.

מנהגי סליחות
מתוך שימי אלול ועשרת ימי תשובה, ימים מיוחדים הם לסליחה ומחילה מאת הקב"ה, נהגו ישראל לומר סליחות ותחנונים בימים אלו.
בראשונים מצאנו כמה מנהגים לגבי הימים בהם נוהגים לומר סליחות:
א. מראש חודש אלול עד יום הכיפורים - כשיטה זו כתב השו"ע וכך נוהגים ההולכים אחריו.
ב. מיום א' שלפני ראש השנה ועד יום הכיפורים - כשיטה זו כתב רמ"א וכך נוהגים ההולכים אחריו.
ג. בעשרת ימי תשובה בלבד.
זמן אמירת הסליחות לכתחילה הוא באשמורת הבוקר (שהיא סוף הלילה), לפי שאז שט הקב"ה בעולם, וזמן זה זמן רצון הוא1.
אין לומר סליחות קודם חצות לילה, לפי שלא ראוי להזכיר י"ג מידות של רחמים אלא בעת רצון.
ובמוצאי שבת יש טעם נוסף לאסור קודם חצות - מפני קדושת שבת2.
אם אומרים את הסליחות לפני זמן טלית, צריך לקחת טלית של חבירו כדי שלא יצטרך לברך עליה7.

מי ראוי להיות שליח צבור בימים אלו?
מפני קדושת ימי הסליחות ומעלתם, נהגו לדקדק בימים אלו לבחור שליח צבור שיש בו מעלות ככל האפשר:
א. אדם הגון וגדול בתורה ומעשים כמה שיותר.
ב. מעל גיל שלושים - מאחר והתפילה היא כנגד עבודת המקדש, ובני לוי עבדו מגיל שלושים ואילך.
ג. שיהיה נשוי, כדי שיהיה שמור מן החטא.
למרות המעלות האלו, כל ישראל כשרים להיות שליח צבור בתנאי שהקהל רוצה בו3.
כמו כן, אם מזדמן בן תורה וירא חטא שאינו מעל גיל שלשים ואינו נשוי ולעומתו אדם רגיל, שאינו בן תורה, אע"פ שהוא נשוי ומבוגר, עדיף לבחור בראשון להיות שליח צבור4.
דינים לשליח צבור
השל"ה הקדוש כתב שצריכים השליח צבור והבעל תוקע להיות בעלי תשובה גמורים. לכן מי שעתיד להיות שליח צבור בימים הנוראים, עליו להתאמץ ביותר לחזור בתשובה על כל שלביה בימים אלו.
כמו כן, עליו ללמוד את התפילות ומשמעותן עד כמה שאפשר5.
אם מתעתד להיות שליח צבור, ורואה שדבר זה יגרום מחלוקת, עדיף שיוותר, אע"פ שהשליח צבור יהיה אדם שאינו הגון6.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il