בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • וילך
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

חידות לפרשת וילך

undefined

הרב זאב וייטמן

תשמ"ד
3 דק' קריאה
החידות נכתבו ע"י הרב זאב וייטמן שליט"א בהיותו רב קיבוץ כפר עציון, בשנת ה'תשד"מ.
התשובות נכתבו ע"י צוות אתר ישיבה.


א. בקשר לאיזו מצווה נדירה
מופיע הביטוי "מקץ" בסדרה?
שתי אפשרויות פרוש לזו התיבה
ובהן תלוי מועד קיום המצווה.

ב. מלבד החובה האמורה
נמצא עוד מצווה לדורות בסדרה.
האם מצווה זו בימינו נוהגת,
ואם כן, היאך בפועל מקויימת?
(אגב, לדעת רבים, מצווה זו שבסדרה,
חותמת את תרי"ג מצוות התורה.)

ג. שלוש פעמים ברכת חיזוק לעתיד,
מופיעות בפרשתנו בסגנון אחיד.
מי המבורכים שאליהם מכוונים הדברים,
ועל ידי מי בכל פעם הם נאמרים?

ד. פעמיים פונה משה לבני שבטו,
ומבקשם לסייעו ולבוא לעזרתו.
בראשונה פונה ומצווה את הכהנים,
ובשניה – פונה ללווים ממניעים דומים.
להקהלת העם קורא הוא בשני המקרים,
למען השמיע באזנם דברים ברורים.

ה. אלקים עזב את עם ישראל – יש מתלוננים,
הרעות והאסונות – על כך עדים נאמנים.
והנה התורה צפתה את זו העלילה והטענה,
והקדימה רפואה למכה כתשובה לשטנה.

ו. במשך שבוע ימים – בימים הנוראים,
מצום עד צום - ארבע הפטרות קוראים.
לכולן מכנה משותף ונושא אחד,
מהו, ומה בכל אחת מחודש ומיוחד?

ז. הפטרת השבת (בתשמ"ה- שבת שובה) מורכבת מדברי שלושה נביאים.
משלושה ספרים שונים דבריהם נקראים.
דברי אחד מהשלושה מראש השנה מוכרים,
עיקר תשליך הם, ועל הנהר נאמרים.
פסוקים אלו יקראו השבוע פעם נוספת,
ושוב מוצמדים הם להפטרה ארוכה כתוספת.

ח. ואם בהפטרת השבת אנו עוסקים,
מעניין למנות בה את מספר הפסוקים.
ולהשוותם בתוספת פסוקי מפטיר בסוף הסדרה,
למניין פסוקי הפרשה כולה עד גמירא.

ט. פעמיים בשנה במסגרת הפטרה,
ספר נביא בשלמותו נקרא.
ועוד, מתי בקרוב מאוד נשוב ונקרא,
ספר שלם מהכתובים ולא כהפטרה?

י. המילה "וימן" מופיעה חמש פעמים במקרא,
בארבע נפגש ביוה"כ במנחה בהפטרה.
מהם ארבע הדברים המוזמנים,
ומה ליונה הללו גורמים?


תשובות
א. מצות הקהל- 'מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה'. נחלקו הפרשנים האם 'מקץ' הוא התחלה או סוף, וראה בפסוק הדומה בשמיטת כספים 'מקץ שבע שנים תעשה שמיטה' (ט"ו, א') וברמב"ן שם.
ב. 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת'- מצוות כתיבת ס"ת. 'מצוה על כל איש מישראל לכתוב לו ספר תורה. ואפילו הניחו לו אבותיו ספר תורה מצוה לכתוב משלו... האידנא (-בזמן הזה) מצוה לכתוב חומשי תורה ומשנה וגמרא ופירושיהן' (שולחן ערוך יורה דעה סימן ע"ר סע' א'-ב').
ג. משה אומר לישראל 'חזקו ואמצו' (פס' כ"ו), משה אומר ליהושע 'חזק ואמץ' (פס' ז'), ה' אומר ליהושע 'חזק ואמץ' (פס' כ"ג וברש"י).
ד. משה נותן לכהנים את ספר התורה ומצוה אותם ואת זקני ישראל על מצות הקהל (פס' ט'-י'). משה מצווה את הלויים נושאי הארון לשים את ספר התורה ליד הארון ומצוה אותם 'הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם'.
ה. פס' ט"ז-י"ח.
ו. בצום גדליה במנחה מפטירים 'דרשו ה' בהמצאו', בשבת מפטירים 'שובה ישראל', ביום הכיפורים בשחרית מפטירים 'ואמר סלו סלו' בישעיה, ובמנחה מפטירים בספר יונה. כל ההפטרות עוסקות בתשובה.
ז. מפטירים בהושע פרק י"ד, ביואל פרק ב' ובמיכה פרק ז' (לפי מנהג חלק מהעדות). את הפסוקים ממיכה 'מי א-ל כמוך נושא עוון ועובר על פשע... ותשליך במצולות ים כל חטאותם' מפטירים גם במנחה ביוה"כ לאחר ספר יונה.
ח. בהפטרה קוראים 29 פסוקים ובמפטיר 3 פסוקים. בכל פרשת וילך יש 30 פסוקים.
ט. ביוה"כ בספר יונה, בשבת פרשת וישלח מפטירים בספר עובדיה וקוראים את כל הספר (פרק אחד). בשבת חול המועד סוכות קוראים את מגילת קהלת.
י. 'וימן ה' דג גדול לבלוע את יונה', 'וימן ה' אלוקים קיקיון ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו', 'וימן האלוקים תולעת בעלות השחר למחרת ותך את הקיקיון ויבש', 'וימן אלוקים רוח קדים חרישית ותך השמש על ראש יונה ויתעלף'.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il