בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • פסחים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

מסכת פסחים דף צ"ט - ק'

undefined

הרב אורי בריליאנט

כ"ג תשרי תשע"ד
10 דק' האזנה

(צט: תחילת פרק ערב פסחים – ק: 3-)

סעודה בערב פסח ושבת

א. מתי אסור להתחיל לאכול?

משנה - בערב פסח אסור סמוך למנחה (מ-9).

והרי לר"י גם בכל בשבת ויו"ט אסור מן המנחה? (ורי"ס חולק).

 1. 1.רב פפא – בשבת אסור רק מן המנחה (9.5) ובפסח מסמוך למנחה (9).

דחייה – בברייתא אחרת מפורש שגם בשבת מ-9 ((ורב פנחס בן רב אמי אישר ברייתא זו).

 1. 2.רב הונא – החידוש הוא שבפסח אסור גם לרי"ס, שבשבת ויו"ט מתיר.
 2. A.חיזוק -
  שתי ברייתות
  (ק: באמצע)
  תני חדא – שוין שאין מתחילין – בערב פסח, כרב הונא.
  תניא אידך – שוין שמתחילין – לפני שעה תשיעית.
 3. B.קושיא (ק. 5+) – רי"ח פסק בשבת כרי"ס ובערב פסח כר"י,
  משמע שרי"ס חולק גם בערב פסח.

תשובה – שם מדובר במחלוקת אחרת – האם מפסיקים, שבזה פסק רי"ח כרי"ס בערב פסח, ונפרט על זה בחלק הבא.

ב. האם מפסיקים?

כשהתחיל בזמן שמותר, והגיע שבת –

תנאים לגבי ערב שבת -

ר"י – מפסיקים - יעקרו השולחן ויקדשו, ואז ימשיכו (רי"ח – בערב פסח)
רי"ס – לא צריך להפסיק אלא יקדש בסוף (רי"ח – בערב שבת).

אמוראים –

 1. a.רי"ח כאמור – בערב שבת לא מפסיקים (רי"ס), בערב פסח מפסיקים (ר"י).
 2. b.שמואל (כחכמים בירושלמי (תוס')) – פשרה – לא עוקר השולחן, אך פורס מפה מעל האוכל ומקדש (עצם הקידוש הוא מספיק הפסקה).
 3. A.והרי שמואל אמר שמפסיקים לקידוש ולהבדלה? הכוונה ששמים מפה.
 4. B.פריסת המפה אינה חלק מההפסקה, אלא שכשמקדשים צריך לכסות האוכל,
  וכן נהגו אצל הריש גלותא שבקידוש כיסו האוכל,
  וכן מפורש בברייתא שעדיף לא להביא האוכל לפני הקידוש אך אם הביאו יכסו,

ומכאן המנהג לכסות החלות בקידוש.

(לפי ההסבר הראשון ברש"י).

 


שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות הדף היומי של אתר סיני
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il