בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

פתיחה להלכות כשרות

undefined

בית מדרש ג. אסף

חשוון תשע"ד
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א.לדעת הרמב"ן, אחד הטעמים לאיסור מאכלות אסורים הוא שהם מזיקים לגוף ולנפש. המהר"ל מפראג חולק עליו, וסובר שאין לחפש טעם טבעי למצוות כי התורה אינה ספר רפואות.
ב.הרמב"ם כתב שמצוות בשר בחלב הינה חוקה ללא טעם. אך מצינו כמה טעמים בראשונים ובאחרונים.
ג.אחד הטעמים הוא שהבשר מסמל את כוח התנועה והחושים, שהם יתרון החי על הצומח, והחלב מסמל את הכוח הבסיסי יותר של ההזנה והרבייה. ערבוב ביניהם מהווה מעשה בהמה של שעבוד הכוחות הגבוהים יותר לכוחות הנמוכים יותר.
ג.טעם נוסף על פי הסוד - הבשר מסמל את מידת הדין והחלב מסמל את מידת החסד, והמבשלם יחד מערב "מוות בחיים טוב ברע".

חשיבות הדקדוק וההקפדה בדיני כשרות
בעזרת ה' אנו מתחילים לעסוק במסגרת ההלכה השבועית בהלכות כשרות המטבח והמאכלים.
כפתיחה לנושא רחב וגדול זה, כינסנו כמה נקודות מהם עולה החשיבות הרבה שיש בשמירה ובדקדוק בהלכות אלו.
1. שמירת כשרות מייחדת ומבדילה את עם ישראל משאר העמים- בספר ויקרא בתוך פרשת איסור מאכלות אסורות כתוב, "כִּי אֲנִי ה' אֱלֹקיכֶם וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי וְלֹא תְטַמְּאוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הָרֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ". וביאר האור החיים הקדוש, "ומשונה אומה ישראלית לקדושה וטהרה שלא בחר ה' ליקרא אלוה אלא לישראל, לזה צריך להרחיק מן הטומאה"1.
2. מאכלות אסורים גורמים נזק לגוף - הרמב"ן בדרשותיו כתב, "כי הדברים האלה ידוע שאינן מאכלים טובים לרפואה ולבריאות, ומלבד זה יש להם נזק בנפש מצד התולדות". אמנם המהר"ל בספרו תפארת ישראל חלק על הרמב"ן וכתב שהתורה היא לא ספר רפואות, אלא שהקב"ה אסר מאכלים אלו לפי שכך גזרה חכמתו ואין לחפש לזה טעם טבעי2.
3. מאכלות אסורים גורמים נזק לנפש (עבודת ה')- בתורה כתוב "אַל תְּשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם וְנִטְמֵתֶם בָּם" ודרשו חז"ל במסכת יומא "תנא דבי ר' ישמעאל, עבירה מטמטמת לבו של אדם, שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, אל תקרא ונטמאתם אלא ונטמתם". וכתב על זה במסלת ישרים- "כי המאכלות האסורות מכניסים טומאה בלבו ובנפשו של אדם עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו... והמאכלות האסורות יתירות בזה על כל האיסורין, כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו"3.טעמי איסור בשר בחלב
הרמב"ם כתב שמצווה זו היא חוקה, כלומר שאין לה טעם ידוע. למרות זאת מצאנו כמה טעמים בראשונים ובאחרונים.
1. הרחקה מעבודה זרה- דרך עובדי עבודת האלילים היה לבשל בשר בחלב בחגיהם, לכן הרחיקה התורה בשר בחלב.
2. ריסון התאווה- הבשר והחלב הם סמל לשני כוחות באדם, ה'בשר'- מסמל את כוח התנועה והחושים שבהם הבהמה עדיפה על צמח. ה'חלב'- מסמל את כוח ההזנה והרבייה. עירוב של שניהם מסמל את ההויה הבהמית, שמשמעותה הוא שעבוד החושים והתנועה לטובת ההזנה והרבייה.
3. עירוב כוחות- יש שמפרשים על פי הסוד, שהבשר מרמז למלאך המוות שבזוהר הקדוש נקרא 'קץ כל בשר'. החלב לעומתו מרמז למדת החסד, ומי שמבשלם יחד "מערב מות בחיים טוב ברע"4.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il