בית המדרש

  • מדורים
  • אמונת עיתך
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

באדיבות מכון התורה והארץ

מידע יישומי – סתיו תשע"ד

undefined

רבנים שונים

תשע"ד
2 דק' קריאה
א. שנת מעשר עני
השנה, תשע"ד, היא שנת מעשר עני. יש לשים לב לכמה הלכות הנוגעות לכך:
1. אסור להפריש תרומות ומעשרות מירקות שנקטפו לפני שנת המעשר על ירקות שנקטפו לאחריה. כלומר אסור להפריש מירקות שנקטפו לפני ראש השנה תשע"ד על ירקות שנקטפו אחרי ראש השנה תשע"ד 1 . זאת משום שהירקות שייכים לשנות מעשר שונות. ואולם בפירות העץ, התאריך הקובע את שנת המעשר הוא ט"ו בשבט, ולכן מותר להפריש תרומות ומעשרות מפירות שנקטפו לפני ראש השנה תשע"ד על פירות שנקטפו לאחר תאריך זה (אך אין להפריש מפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט על פירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט). 2
2. אם הפריש תרומות ומעשרות, ובטעות הפריש מעשר שני במקום מעשר עני, יחזור ויפריש בלא ברכה. 3
ב. ערך הפרוטה
כידוע, צריך לחלל מעשר שני על מטבע שהיא 'שווה פרוטה'. ערך הפרוטה נכון להיום (ד' אלול תשע"ג): שבע אגורות.
ג. פירות ערלה
כיוון שמצויים פירות ערלה בשוק, יש לקנות פירות בחנויות שיש השגחה על כשרותן, או לקנות ברשתות גדולות, שבהן יש השגחה במקום הריכוז שממנו מחולקים הפירות לסניפים השונים.
אם אדם קיבל פירות ממטע שאינו יודע אם פירותיו פירות ערלה, הוא יכול לבדוק זאת באתר של הרבנות הראשית לישראל. שם מתפרסמת רשימה של כל המטעים בארץ, ומצוין באלו מטעים יש גידולים של ערלה. מצורף בהערה כאן 4 קישור לאתר.
כמו כן אפשר להתקשר לרבנות הראשית, למחלקת מצוות התלויות בארץ: 025313175/4 (לבקש לדבר עם שמחה או עם הרב בידרמן), ולקבל מידע בטלפון אודות גידולים של חקלאי מסוים.
בדיעבד אם קנו פירות מן השוק, או שאוכלים פירות אצל אנשים אחרים ואין יודעים מה מקור הפירות – מותר לאכול מן הפירות. אך יש להימנע מאכילת פירות בכירים ואפילים (המקדימים להבשיל או המאחרים להבשיל), וכן יש להימנע מאכילת פירות מיוחדים, אקזוטיים וכדומה.
ד. ערבות כשרות לארבעת המינים
לצערנו, הרבה אנשים קוטפים ערבות ממקומות שאסור לקטוף מהם ערבות, ומביאים אותם לשווקים למכירה. ערבות אלו הינן גזולות, ואין יוצאים בהן ידי חובה של מצוות ארבעת המינים. חשוב להקפיד ולקנות רק מאנשים שידוע שקטפו את הערבות בהיתר.
^ 1.. ראה שו"ע, יו"ד סי' שלא סעי' נז.
^ 2.. שם.
^ 3.. ראה לעיל תשובות קצרות, תשובה 10.
^ 4.. http://www.rabanut.gov.il/show_item.asp?itemId=157&levelId=61653&itemType=0
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il