בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

טובה בת שרה

נ"ט בר נ"ט

undefined

בית מדרש ג. אסף

אדר א תשע"ד
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. לדעת רמ"א מאכל פרווה שהתבשל בסיר בשרי אין לאוכלו עם מאכל חלבי. אך בדיעבד, אם אותו מאכל התערב עם מאכל חלבי, מותר לאוכלם.
ב. ישנה מחלוקת מהי דעת השו"ע. יש אומרים שמותר לכתחילה לבשל מאכל פרווה בסיר בשרי על מנת לאוכלו עם מאכל חלבי, ויש אומרים שהיתר זה הוא רק בדיעבד- במקרה בו כבר התבשל המאכל בסיר הבשרי ואז מותר לאוכלו עם מאכל חלבי.
ג. כל האמור הוא כאשר הסיר הוא 'בן יומו'- אם אינו 'בן יומו' לרוב הפוסקים מותר לכתחילה לבשל בו מאכל פרווה על מנת לאוכלו בסעודה חלבית. ('הגדרת בן יומו' מבוארת להלן)

א. בישול מאכלי פרווה בסיר בשרי עבור סעודה חלבית
האם מותר לבשר מאכל פרווה (כגון אורז, ספגטי, תפו"א וכו') בסיר בשרי נקי כדי לאכול את אותו מאכל יחד עם חלב1?
בשאלה זו חלוקים הראשונים והאחרונים.
בראשונים מצינו שלש שיטות מרכזיות:
א. מאכל שבושל בסיר בשרי בן יומו אסור לאוכלו עם חלב2.
ב. מאכל שבושל בסיר בשרי בן יומו מותר לאוכלו עם חלב, אך אם נצלה בכלי בשרי בן יומו אסור3.
ג. מאכל שבושל או נצלה בסיר בשרי בן יומו מותר לאוכלו עם חלב4.
בפסק ההלכה נחלקו השו"ע ורמ"א. השו"ע פוסק כדעה השלישית ואילו רמ"א מחמיר לכתחילה כדעה הראשונה אך בדיעבד מקל כשיטה השלישית5.
לכאורה יוצא שלספרדים מותר ולאשכנזים אסור.
אולם, נחלקו האחרונים האם היתר השו"ע הוא רק באופן שכבר התבשל המאכל בסיר בשרי, או שהתיר גם לכתחילה לבשל בסיר בשרי על מנת לאכול עם חלבי.
יש אומרים שכל מה שהתיר השו"ע הוא רק באופן בו כבר התבשל המאכל בסיר בשרי6. לעומת זאת יש סוברים שהשו"ע מתיר לכתחילה לבשל מאכל בסיר בשרי על מנת לאוכלו בסעודה חלבית7.

ב. סיר בשרי שאינו בן יומו
כל האמור בסעיף הקודם, הוא בתנאי שבתוך 24 השעות שלפני בישול מאכל הפרווה בושל בסיר זה בשר. אך אם עברו 24 שעות מבישול הבשר גם רמ"א יודה שמותר לכתחילה לבשל בסיר זה מאכל פרווה על מנת לאוכלו בסעודה חלבית.
ההסבר הוא שאחרי 24 שעות הטעם שבלוע בכלי נחשב לטעם 'פגום' ואין בכוחו לאסור כלל8.
אמנם, לדעת החכמת אדם יש להחמיר לכתחילה גם באופן זה9.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il