בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • סוכה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

מסכת סוכה דף ל"ד

undefined

הרב אורי בריליאנט

ז' אדר ב' התשע"ד
2 דק' קריאה 15 דק' האזנה

(לג: במשנה – לד: במשנה השנייה)


חלק א – סוג הערבה


זה המין היחיד שכתוב במפורש במה מדובר – "ערבי נחל". השאלה היא עד כמה זה בדווקא "ערבי נחל.


         א.         ערבה בהרים ובשדות 1. ברייתא 1 – "ערבי נחל" שעלה שלה משוך כנחל,


וזה לא בא למעט ערבה של ההרים והשדות.


(אבל כן למעט צפצפה). 1. בברייתא 2 – נחל זה דווקא נחל, אלא שיש לימוד לרבות את השאר - "ערבי".


[לימודים אחרים מהריבוי: 1. אבא שאול – לומד מלשון הרבים שיש 2 מצוות בערבה – עם הלולב וסביב המזבח,

 2. רי"ש בעמוד ב – שצריך 2 ערבות].


         ב.         צפצפהפסול, 1. ברייתא – ערבי נחל – שעלה שלה משוך כנחל.

 2. בברייתא – כי אינה ערבי נחל (זה סוג שגדל בעיקר בהרים).

 3. יחזקאל – "קח על מים רבים, צפצפה שמו" – ה' רצה שיהיו כערבה, אך נהיו צפצפה. מכאן שהם כשני מינים שונים.


[איך מבדילים ביניהם? סימני זיהוי - 1. קנה אדום (או עתיד להאדים) מול לבן.

 2. עלה משוך מול עגול.

 3. פה חלק מול משונן כמגל (וכש"כ כמסור פסול).


חשוב – זה רק סימני זיהוי, ולא סיבות לפסול, ולכן, חילפא גילא כשרה, כדלקמן.


          ג.         חילפא גילא – כשר, למרות שקצת משונן (כמגל, לא כמסור), כיון שזה ברור שזה סוג של ערבה.
והחידוש – אפילו שיש לו שם לוואי,


מקור – "ערבי נחל" (ערוך לנר – זה לא מהריבוי, אלא מהמשמעות שיש כמה סוגי ערבות).


            [שינויי שמות לפני ואחרי החורבן: 1. ערבא – חילפא (צפצפה).

 2. שופר – חצוצרא.

 3. פתורתא – פתורא.

 4. בי כסי – הובלילא.

 5. העיר בבל – בורסיף.


חלק ב – כמות ארבעת המינים


א. כמה מכל מין –


אתרוג – 1 (פרי עץ הדר)


לולב – 1 (1. נלמד מלולב. 2. כתוב כפת ללא ו').


הדס וערבה –
 

ר"ט ורשב"א בהתחלהרשב"א אחרי שחזר בור"עדעותהדס – 3


ערבה – 2הדס – 1הדס ועריבה – 1מקורהדס – ענף עץ אבות


ערבה – ערבי נחל (רבים)?נלמד מלולב
ב. הדס קטום


במשנה (לב:) – פסול.


רשב"א אצלנו – פסול, אך יש לו משמעות (שכן מספיק אחד, אך יש עניין להוסיף עוד שניים, ואפילו קטומים).


ר"ט אצלנו – כשרים (בראשונים – או כי לא צריך הדר, או כי צריך הדר ובהדס אינו ניכר כשקטום וזה נחשב הדר).


            ושמואל פוסק כר"ט.


                        ומסופר שאיים על הסוחרים שיפרסם את ההיתר אם לא יורידו מחירים.


תוס' – הגמרא רוצה להוכיח שבאמת סובר כך ושהאיום אינו איום סרק, כי אם זה היה איום סרק יכל לאיים יותר – שיפסוק כר"ע שמספיק 1.


דחיית ההוכחה – גם אם זה היה איום סרק, מובן למה איים בקטום ולא באחד, כי היה יותר קשה להשיג הדס לא קטום מאשר שלושה הדסים קטומים.


ג. את האתרוג לא צריך לאגוד עם השאר


מקור – שאין ו"ו החיבור בין האתרוג לשאר.


ד. כל הארבעה מעקבים זה את זה – ולקתם – לקח תם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il